Kanta-Häme

Asumispalveluista keskusteluilta Riihimäellä

Veteraanien, vanhusten ja vammaisten asumispalvelujen kilpailutuksesta keskustellaan ensi maanantaina 9. helmikuuta Riihimäellä yleisöillassa.

Muistiliiton liittovaltuuston varapuheenjohtaja Sirpa Pietikäinen, kansanedustaja Tarja Filatov ja rovasti Kalervo Huttunen alustavat aihetta, josta viime vuoden ja tämän kevään aikana on taitettu kaupungissa peistä sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Riihimäki valmistautuu kilpailuttamaan asumispalvelut vedoten hankintalakiin, joka edellyttää kilpailuttamaan yli 100 000 euron hankinnat.

Peräti 20 riihimäkeläistä järjestöä vastustaa kilpailutusta vedoten Suomen perustuslakiin sekä YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Perustuslaki ja YK:n yleissopimus turvaavat Suomen kansalaiselle vapauden valita asuinpaikkansa. Sosiaalihuoltolain mukaan taas asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet on otettava huomioon.

Järjestöt painottavat, ettei kaupungin ole hankintalain perusteella pakko kilpailutuksessa nostaa ensisijaiseksi palvelun hintaa. Järjestöt vaativat, että kilpailutuksessa asetetaan laatukriteerit riittävän keskeiselle sijalle ja niistä neuvotellaan etukäteen järjestöjen kanssa.

Asumispalvelujen kilpailutus on tarkoitus toteuttaa tänä vuonna, mutta sote-lautakunta ei vielä ole tehnyt asiasta päätöstä. (HäSa)