Kanta-Häme

Asuntokuplaa ei ole näköpiirissä

Nordean Etelä-Hämeen aluejohtajan Leena Roihan mukaan oli hyvä, ettei hallitus halunnut lainakattoa.

– Talouden ylikuumenemista ja asuntokuplaa ei ole näköpiirissä. Suomalaiset hoitavat asuntolainansa hyvin, mitä pohjustetaan jo luottoa myönnettäessä. Laskemme, että laina on mitoitettu oikein tuloihin nähden ja että asiakas kykenee hoitamaan lainansa kaikissa tilanteissa.

Nordean Etelä-Hämeen alueella asuntoluottoja myönnettiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 38 miljoonaa euroa.

Asuntolainakanta pysyi entisellä tasollaan, mutta uusien asuntolainojen kysyntä väheni.

– Yleiseen taloustilanteeseen liittyvä epävarmuus sekä keskustelu lainakatosta ovat vaikuttaneet uusien lainojen myyntiin, Roiha selvittää.

Uusien asuntolainojen marginaali oli maaliskuussa noin 1,55 prosenttia.

– Marginaali kuitenkin vaihtelee ja riippuu lainasta ja asiakkaan tilanteesta, joten tarkkaa tasoa on vaikea sanoa ennakolta, Roiha sanoo.

Sijoitustuotteilla kysyntää

Roiha luonnehtii Nordean Etelä-Hämeen alueen vuoden ensimmäisen neljänneksen tulosta hyväksi. Tuotot paranivat ja olivat 4,7 miljoonaa euroa. Kulut olivat 5,9 miljoonaa euroa, ja liikevoittoa kertyi 4,0 miljoonaa euroa.

Tulos ennen luottotappioita oli 4,3 miljoonaa euroa. Rahoituskate oli 5,5 miljoonaa euroa ja heikkeni hieman, koska lyhyet markkinakorot jatkoivat laskuaan.

Matala korkotaso on Roihan mukaan lisännyt kiinnostusta sijoitustuotteisiin. Sijoitustuotteiden myynti oli alkuvuonna 30 prosenttia suurempi edelliseen neljännekseen verrattuna ja lisäsi palkkiotuottoja. Ne ylsivät Etelä-Hämeen alueella 2,2 miljoonaan euroon.

Myös sijoitusrahastojen myynti jatkui vilkkaana.

– Erityisen suosittuja pitkän aikavälin säästämiseen ovat olleet yhdistelmärahastot, jotka sijoittavat sekä osake- että korkorahastoihin, Roiha sanoo.

Yritysluottojen hinta nousussa

Yritysluottojen kysyntä säilyi matalalla tasolla. Merkkejä rahoituskysynnän vilkastumisesta näkyi ajanjakson lopulla, jolloin lainakanta oli 264 miljoonaa euroa.

Yritysluottojen hintataso on noussut tasaisesti edellisten neljännesten aikana ja Roihan mukaan kehitys myös jatkuu samansuuntaisena.

– Pankkien kasvaneet pääomakustannukset ja lisääntyvä sääntely aiheuttavat lisäkustannuksia pankeille. Tämä heijastuu myös luottojen hintoihin. (HäSa)

Päivän lehti

24.9.2020

Fingerpori

comic