Kanta-Häme

Audiator sai huomautuksen, tarkastaja puhtaat paperit

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta (JHTT) on vihdoin antanut päätöksensä valtuutettu Kari Ilkkalan (ps.) kanteluasiassa.

Lautakunta antaa Hämeenlinnan kaupungin tilintarkastusyhteisölle Audiatorille huomautuksen. Lautakunnan mukaan yhtiö on rikkonut velvollisuuksiaan joko huolimattomuuden tai varomattomuuden vuoksi.

Sen sijaan kaupungin tilintarkastuksen tehnyt Audiatorin tilintarkastaja on JHTT:n mukaan noudattanut hyvää tilintarkastustapaa, eikä lautakunta näe hänen toiminnassaan moitittavaa.

JHTT hylkäsi muut Ilkkalan kantelussa mainitut seikat.

Tarkastuslautakuntaa olisi pitänyt kuulla

Kuntaliiton tytäryhtiö Audiatorin saamassa huomautuksessa on kyse kaupungin vastuullisen tilintarkastajan vaihtamisesta alkuvuonna 2010.

JHTT:n mukaan Audiatorin olisi pitänyt tilintarkastussopimuksen mukaisesti kuulla Hämeenlinnan tarkastuslautakuntaa ennen tarkastajan vaihtamista. Lisäksi lautakunta toteaa, että kaupunginjohtajan ja -lakimiehen sijaan tarkastuslautakunnan olisi pitänyt allekirjoittaa tilintarkastussopimus.

JHTT katsoo myös, että Audiator on antanut tarkastuslautakunnalle virheellisen tai puutteellisen tiedon tarkastajan vaihtamisen syistä. Audiator oli viitannut kirjeessään tarkastuslautakunnalle edellisen tilintarkastajan sairauslomaan, vaikka oli todellisuudessa irtisanonut tämän laittomasti kesken sairausloman.

Helsingin käräjäoikeus on antanut tilintarkastajan potkuista tuomion jo aiemmin. Sen mukaan Audiator purki työsopimuksen perusteettomasti.

Hellsténin puuttumisesta ei näyttöä

Muilta osin JHTT-lautakunta hylkäsi Ilkkalan kantelun, joka oli jaettu kahteen osaan.

Toinen koski Audiatorin ja sen vastuullisen tilintarkastajan riippumattomuutta.

Kantelun mukaan kaupunginjohtaja Tapani Hellstén oli ottanut vuodenvaihteessa 2009-10 Audiatorin johtoon yhteyttä tilintarkastajan toimintaan liittyen ja pyytänyt tilintarkastajan vaihtamista. Tämän jälkeen Audiator erotti kyseisen tilintarkastajan. Hämeenlinnan tilintarkastajana aloitti toinen Audiatorin työntekijä.

Ilkkalan mukaan tapahtunut oli omiaan vaarantamaan Audiatorin edellytykset riippumattomaan tilintarkastukseen.

JHTT-lautakunta toteaa päätöksessään, ettei sille ole esitetty riittävää näyttöä siitä, että kaupunginjohtaja olisi puuttunut vuoden 2009 lopussa silloisen tilintarkastajan toimintaan vaatien hänen vaihtamistaan.

Hellstén kiisti puuttumisensa myös Hämeen Sanomissa keväällä 2010. Tuolloin hän sanoi halunneensa vaikuttaa tilintarkastajan toimintatapaan, ei itse henkilöön.

Lautakunta katsoo, ettei myöskään Audiator ole menettänyt edellytyksiä riippumattomaan tilintarkastukseen.

Tilit tarkastettu asiallisesti

Kaikkiaan liki 800-sivuisen kantelun toinen osa koski kaupungin tilintarkastuksessa vuosina 2009-10 ilmenneitä puutteita.

Lautakunnan mukaan kaupungin tilintarkastus on vuosina suoritettu säädösten mukaisesti ja hyvää tilintarkastustapaa noudattaen.

JHTT tosin mainitsee pienen puutteen tilintarkastajan toiminnassa. Kyse on Hämeenlinnan kaupunginhallituksen jäähalli-investoinnin käsittelystä pöytäkirjan ulkopuolella.

Tilintarkastaja kertoo raportoineensa dokumentoinnin puutteista useaan kertaan suullisesti kaupungin johdolle.

– Asioiden käsittelyn dokumentoimattomuudesta kaupunginhallituksen pöytäkirjaan olisi suotavaa raportoida kirjallisesti, mikäli suullinen raportointi ei ole johtanut korjaavaan toimenpiteeseen, JHTT-lautakunta toteaa.

Lautakunta muistuttaa, ettei sen tehtävä ole tutkia Hämeenlinnan hallinnon ja tilinpäätöksen mahdollisia virheitä tai puutteita, vaan ainoastaan valvoa tilintarkastajien toimintaa.

JHTT:n päätös on annettu perjantaina 9. elokuuta, mutta Hämeen Sanomat sai sen JHTT-lautakunnalta vasta viikkoa myöhemmin. (HäSa)

Päivän lehti

5.6.2020