Kanta-Häme

Autokoulujen hinnastot tarkkailun alle

Autokoulujen palveluhinnastot ovat Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä aluehallintovirastojen (avi) maanlaajuisen valvontakampanjan kohteena keväällä.

Avit ovat havainneet alueillaan puutteita autokoulujen hinnastoissa. Hinnastot ovat olleet vajavaisia ja niissä on esitetty saman palvelun hinnat hyvinkin erilaisin tavoin.

Eri autokoulut ovat esimerkiksi jättäneet sisällyttämättä kokonaishintaan erilaisia palvelun osia taikka korostaneet vain tietyn vaiheen hintaa, vaikka kuluttajan on suoritettava useita opetusvaiheita saadakseen lopullisen ajokortin. Tämä vaikeuttaa eri autokoulujen hintojen vertailua.

Avi muistuttaa, että autokoulu on merkittävä taloudellinen panostus kuluttajalle. Palveluhinnasto on kuluttajien ostopäätöksen ja taloudellisen turvallisuuden kannalta eräs olennaisimmista tiedoista.

Hinnasto on esitettävä siten, että se on kuluttajan helposti havaittavissa, mahdollisuuksien mukaan myös liikehuoneiston ulkopuolelta. Palveluhinnaston tulee sisältää kaikki elinkeinonharjoittajan kuluttajille tarjoamat palvelut. Hinnaston avulla kuluttajilla on mahdollisuus vertailla eri yritysten hintoja.

Päivän lehti

7.6.2020