Kanta-Häme

Avi määräsi Laivolalle 1,1 miljoonan vakuuden

Maarakennus M. Laivolan järjestettäväksi on määrätty 1,1 miljoonan euron vakuus, joka koskee Turengin Ratakadulla toimivaa maa-ainesten kierrätyskeskusta.

Yritys on valittanut tästä Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avin) päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Poikkeuksellisen suuri vakuussumma johtuu siitä, että kierrätyskeskuksen toimintaa on epäilty ympäristön turmelemisesta. Rikosjuttu on edelleen kesken Turun hovioikeudessa. Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi yrityksen toimitusjohtajan Ari Laivolan tammikuussa kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Maarakennus M. Laivola katsoo, että vakuuden perusteet ovat poistuneet ja vaatii, että avin päätös on kumottava ja palautettava aville uudelleen käsiteltäväksi. Toissijaisesti yritys vaatii, että vakuudeksi asetettaisiin alkuperäinen summa, joka on noin 8 400 euroa.

Yritys katsoo lisäksi, että avi on tehnyt menettelytapavirheen, kun se ei kuullut asiassa toiminnanharjoittajaa.

Janakkalan ympäristölautakunta päätti tiistaina antaa vastineen Vaasan hallinto-oikeudelle. Lautakuntakin katsoo, että avin olisi tullut kuulla asiassa toiminnanharjoittajaa. Lisäksi se lausuu, että vakuuden määrää laskettaessa tulisi ottaa huomioon alueen nykyinen tila ja alueella tehdyt kunnostustoimet.

Aluehallintovirastossa on vireillä hakemus Laivolan kierrätyskeskuksen ympäristöluvan tarkistamiseksi. Siksi ympäristölautakunta lausui lisäksi, että hakemusasia tulee ottaa huomioon vakuudesta päätettäessä. HäSa