Kanta-Häme

Avi puuttui Keinukamarin toimintaan

Taustalla on nimetön kantelu. Aluehallintovirasto antoi syksyllä huomautuksen ikäihmisten palvelujen johdolle. Prosessi jatkuu edelleen.
Arkistokuva: Riku Hasari. Kuva: Riku Hasari
Arkistokuva: Riku Hasari. Kuva: Riku Hasari

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on puuttunut Hämeenlinnan Keinusaaressa sijaitsevan vanhusten hyvinvointikeskuksen toimintaan. Se on vaatinut toiminnasta selvityksiä ja tehnyt taloon valvontakäynnin.

Viime syksynä avi antoi huomautuksen Hämeenlinnan ikäihmisten palveluiden johdolle.

Huomautuksen syitä oli kaksi. Ensinnäkin tehostettua palveluasumista ei ollut järjestetty sen tarpeessa oleville kotihoidon asiakkaille. Toiseksi avi huomautti, että asiakkaille ja heidän omaisilleen on selvitettävä, millaisia palveluja heidän on mahdollista hakea.

Avi-prosessin taustalla on nimetön kantelu, joka tehtiin alkuvuodesta 2018.

Ikäihmisten palvelujen johtaja Satu Ala-Kokko sanoo, että tämä prosessi on ollut hyvä, sillä se on korostanut asiakkaiden asemaa ja toisaalta se on tuonut näkyviin sitä muutosta, joka Keinukamarissa on ollut meneillään jo pitkään.

– Siinä tulee esiin, kuinka me kehitämme Keinukamari-kokonaisuutta ja sovitamme siellä yhteen erilaisia palveluja. Olemme halunneet käydä keskustelua avin kanssa vanhusten palvelujen toimintatavoista ja niiden kehittämisestä.

Ala-Kokko kertoo, että taustalla on toimintakonseptin merkittävä muutos.

– Keinukamari tarjosi aluksi pelkästään tehostettua palveluasumista, ja henkilöstömäärä oli sen mukainen. Vuonna 2012 kuitenkin tehtiin päätös, että suurin osa Keinukamarin paikoista muutetaan vanhusten vuokra-asunnoiksi.

Tämän päätöksen taustalla oli se, että kaupunkiin oli tullut jo paljon tehostettua palveluasumista tarjoavia yrityksiä, joiden kanssa kaupunki oli tehnyt puitesopimuksia. Ei ollut enää tarvetta Keinukamarin tehostetuille paikoille.

Keinukamarissa on toiminut alusta saakka myös kaksi dementiapienkotia, ja ne tarjoavat tehostettua palveluasumista muistisairaille. Näitä paikkoja on 24.

Muut Keinukamarin asunnot ovat tavallisia yksiöitä. Niitä on 42. Näitä vuokra-asuntoja voi hakea Realian kautta. On tarkoitus, että niissä asuville tarjotaan kotihoitoa ja tukipalveluja kunkin yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

– Emme halunneet kuitenkaan pakottaa silloisia tehostetun palveluasumisen asiakkaita muuttamaan kodistaan muualle, vaan halusimme että muutokset tapahtuvat luonnollisen poistuman kautta. Näin näissä vuokra-asunnoissa asuu edelleen muutamia tehostetun palveluasumisen asiakkaita.

Niin ikään yksiöissä asuu myös sellaisia kotihoidon asiakkaita, jotka tarvitsevat välillä myös yöaikaista palvelua.

Tämä yöaikainen hoiva on ollut yksi avin valvonnan kohde. Sen käytäntö on ihan äskettäin muuttunut.

Vielä toukokuun alussa tilanne oli se, että dementiakotien kaksi yöhoitajaa vastasivat myös Keinukamarin muiden asukkaiden yökäynneistä.

Nyt tilannetta on muutettu niin, että nämä työntekijät vastaavat vain tehostetun palveluasumisen asiakkaista (heitä on dementiakodin ulkopuolella vielä viidessä Keinukamarin asunnossa). Muusta yöaikaisesta palvelusta vastaa kaupungin keskitetty yöhoidon tiimi, jonka toimipiste on Keinusaaressa.

Tämän tiimin yövuorossa työskentelee aina kaksi henkilöä, ja heidän alueeseensa kuuluvat koko kantakaupunki, Renko ja Iittala.

Tämä muutos on vasta aluillaan, joten sen sujumista arvioidaan ja sitä muokataan tarpeen mukaan, Ala-Kokko sanoo.

– Tavoitteena on vähentää Keinukamarin dementiakotien yöhoitajien tehtäviä muualla talossa.

Keinukamarin yhteydessä on ollut usein keskustelua siitä, onko siellä tarpeeksi hoitajia tehostetun palveluasumisen yksiköissä.

Mitoituksen kuukausittainen toteutuma on Ala-Kokon mukaan tänä vuonna hieman ylittänyt suositellun minimirajan, joka on 0,6.

Kaupungin sote-lautakunta käsitteli aluehallintovirastolle annettavaa vastausta keskiviikkoisessa kokouksessaan. HÄSA

Keinukamari

Yrjö ja Hanna -säätiön rakennuttama Keinukamarin talo valmistui vuonna 2008, Hämeenlinnan kaupunki tuli taloon vuokralaiseksi

Talossa on 42 yksiötä sekä kaksi 12-paikkaista ryhmäkotia. Ryhmäkodit on tarkoitettu muistisairaille.

Talo oli aluksi kokonaan tehostetun palveluasumisen yksikkö. Toimijaksi taloon tuli Attendo.

Kaupunki siirsi toiminnan itselleen vuonna 2013. Jo edellisenä vuonna kaupunki teki päätöksen toimintakonseptin muuttamisesta niin, että yksiöt suunnataan normaalia vuokra-asuntoa tarvitseville ikäihmisille. He saavat asuntoihinsa kotihoidon palveluja. Vain dementiakoti jäi tehostetulle palveluasumiselle.

Siirtymävaihe on kestänyt vuosia. Yksiöissä on enää viisi sellaista asukasta, joilla on tehostetun palveluasumisen päätös.

Kantelu ja valvonta

Keinukamarin palvelutalosta tehtiin 2018 aluehallintovirastoon kantelu, joka johti avin valvontakäyntiin.

Viime syksynä kaupungin ikäihmisten palvelujen johto sai avilta huomautuksen.

Päivän lehti

13.7.2020