Kanta-Häme

Avi vaatii selvitystä terveydenhuollosta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Hämeenlinnan kaupungilta selvitystä, miksi hoitoon pääsy on pitkittynyt kaupungin terveydenhuollossa.

Selvityspyynnön mukaan Hämeenlinnan perusterveydenhuollossa 26 potilasta on joutunut jonottamaan yli kolme kuukautta kiireettömään hoitoon pääsyä. Suun terveydenhuoltoa on 48 potilasta joutunut jonottamaan yli puoli vuotta.

Hämeenlinnan terveyspalveluista todetaan, että vastaava selvitys on annettu jo vuoden 2016 selvityspyyntöjä varten.

Selvityksen mukaan kiireettömät potilaat saavat ajan alle kolmessa kuukaudessa, yleensä alle kuukaudessa eli terveydenhuoltolain aikakriteerien puitteissa.

Suun terveydenhuollossa ei ole jonoja, joka ilmoitetaan myös kaupungin verkkosivuilla. Kiireetön tutkimusaika annetaan enintään viiden kuukauden päähän.

Terveyspalveluista todetaan, että keskimääräinen jonotusaika hoidon tarpeen arviosta hoitotapahtumaan oli avosairaanhoidossa 18 vuorokautta viikonloput mukaan lukien.

Selvityksen mukaan käytössä olevat potilas- ja asiakastietojärjestelmissä on tietoteknisiä ongelmia, jolloin hoidontarpeen arvion ajankohta linkittyy väärin hoidon päättymisen ajankohtaan.

THL kerää valvontaa varten tiedot hoitoon pääsyyn toteutumisesta eri potilastietojärjestelmistä, pääosin automaattisesti avohoidon hoitoilmoitus (Avohilmo) -rekisteristä.

Päivän lehti

26.2.2020