Kanta-Häme Hämeenlinna

Avoin oppimisympäristö saa oppilailta paremman arvosanan kuin vanhemmilta

Avoin oppimisympäristö saa koulujen oppilailta paremman arvosanan kuin vanhemmilta.
Opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä veti keskustelua avoimista oppimisympäristöistä. Eturivissä istuivat Nummen koulun rehtori Kati Hirvonen (vas.), Hykin rehtori Antti Karrimaa ja sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko. Kuva: Tomi Vesaharju
Opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä veti keskustelua avoimista oppimisympäristöistä. Eturivissä istuivat Nummen koulun rehtori Kati Hirvonen (vas.), Hykin rehtori Antti Karrimaa ja sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko. Kuva: Tomi Vesaharju

Erityisopetuksen tilat tai pikemminkin niiden puute nousivat yhteiseksi huolenaiheeksi, kun Raatihuoneen juhlasalissa käytiin keskiviikkona läpi avoimista oppimisympäristöistä tehdyn kyselyn tuloksia.

Hämeenlinnan kaupunki teetti vuodenvaihteen molemmin puolin kyselyn Hämeenlinnan yhteiskoulun (Hyk) ja Nummen yhtenäiskoulun tilojen toimivuudesta. Varsinkin Nummen koulun rauhattomuus ja rauhallisten tilojen puute huolestutti sekä paikalla olleita lasten vanhempia että erityisopettajia.

Myös koulujen työrauha muutenkin oli huolenaiheena. Esimerkiksi tilaisuudessa mukana ollut Nummen koulun oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Miko Murtonen kertoi, että kokeissa muualta kantautuva melu haittaa keskittymistä.

Kokemuksia uuden suunnitteluun

Kyselyn tavoitteena on ollut kerätä kokemuksia muun muassa tulevien kouluhankkeiden suunnittelun pohjaksi, sillä Hämeenlinnassa on edessä sekä koulujen uudisrakentamista että peruskorjauksia.

Keskiviikon tilaisuudessa kaupungin sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko ja opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä vakuuttivat molemmat, että nyt koottuja vastauksia tutkitaan tarkoin ja kokemuksia hyödynnetään uuden suunnittelussa.

He myös lupasivat, että erityisopetuksen tilanteeseen puututaan heti.

– On selvitettävä, mitä voidaan tehdä nopeasti. Tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria ei voi jättää odottamaan ja katsomaan, kohentuuko tilanne, sanoi Päivi Raukko.

Kyselyn tuloksia kommentoi videoyhteyden kautta Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan professori Kristiina Kumpulainen, joka on ollut mukana myös kysymysten laadintavaiheessa.

Kumpulainen korosti, etteivät tilat yksin ratkaise oppimistuloksia. Sen sijaan häntä kiinnosti se, miten hyvin tilat saadaan valjastettua palvelemaan uuden opetussuunnitelman tavoitteita.

Tuomelan koulun peruskorjaus valmistui vuonna 2016. Koulun viidesluokkalaiset olivat avoimia oppimisympäristöjä koskevan kyselyn vastaajien joukossa. Arkistokuva Esko Tuovimnen.

Oppilaat tyytyväisimpiä

Tehtyyn kyselyyn vastasivat Nummen ja Hykin 5. ja 8. luokkien oppilaat ja heidän huoltajansa sekä molempien koulujen koko henkilökunta.

Oppilaat ovat sekä Nummella että Hykissä tyytyväisempiä avoimeen oppimisympäristöön kuin koulun henkilökunta ja oppilaiden huoltajat. Oppilaat kehuivat tiloja viihtyisiksi ja arvioivat ne kummassakin koulussa sopiviksi koulutyöhön.

Lisäksi viidesluokkalaiset olivat tyytyväisempiä kuin yläkoulun oppilaat ja hykkiläiset kautta linjan tyytyväisempiä kuin Nummen väki. Osittain eroja selitettiin tilaisuudessa sillä, että Tuomelan koulussa on jo päästy yli siirtymävaiheesta, kun taas Nummella kaikki on vielä uutta ja totuttelu kesken.

Tuomelan koulu on toiminut avoimeksi oppimisympäristöksi peruskorjatussa rakennuksessa vuodesta 2016, Nummen yhtenäiskoulun toiminta taas alkoi uudisrakennuksessa viime syksynä.

Vanhemmat huolissaan työrauhasta

Kriittisimpiä kyselyssä olivat lasten vanhemmat. Moni oppilas ja henkilökuntaan kuuluva vastasi, ettei uusista oppimisympäristöistä ollut vielä tarpeeksi kokemusta.

Huoltajat olivat molemmissa kouluissa huolissaan erityisesti koulun ruuhkaisuudesta, työrauhasta, ergonomiasta ja digitaalisesta oppimateriaalista.

Henkilökunnan vastausten mukaan varsinkin Nummen yhtenäiskoulussa on liikaa oppilaita ja lisäksi uudessa rakennuksessa häiritsi puutteellinen äänieristys ja suurten ryhmien aiheuttama häly.

Opettajat kaipasivat pienempiä ryhmiä, lisää laskutiloja ja toimivampaa äänieristystä ja tiloja, joissa olisi mahdollista keskittyä rauhassa.

Nummella opettajat moittivat lisäksi sitä, etteivät he ole päässeet osallistumaan tilojen suunnitteluun. HÄSA

Avoin oppimisympäristö

Avoimista oppimisympäristöistä järjestettiin kysely Hämeenlinnassa 11.12.2018-10.1.2019.

Vastaajina olivat Hykin ja Nummen yhtenäiskoulujen 5. ja 8. luokkien oppilaat ja heidän huoltajansa sekä molempien koulujen koko henkilökunta.

Kyselyssä oli kaksi erilaista kyselylomaketta, toinen oppilaille ja heidän huoltajilleen, toinen koulujen henkilökunnalle.

Vastauksia kertyi yhteensä 353, joista suurin osa oppilailta (212 kappaletta). Nummella oppilailta tuli 125 vastausta, Hykistä 87.

Huoltajilta vastauksia tuli 65, henkilökunnalta 76 (Nummi 49, Hyk 27).

Kyselyssä osaan kysymyksistä vastattiin arvosanalla (1-4) ja lisäksi oli avoimia kysymyksiä.

Oppilaista Nummella kyselyyn vastasi 60 prosenttia kohderyhmästä, Hykissä 50. Henkiökunnan vastausporosentti oli 59, huoltajien 12.

Kumman valitset

Kaikilta vastaajilta kysyttiin myös, valitsisivatko he mieluummin tavallisen luokkahuoneellisen koulun vai uuden oppimisympäristön, jos saisivat päättää.

Oppilaat sekä Nummella että Hykissä valitsisivat uuden (ero ei ollut kovin iso, 5.-luokkalaiset uuden, 8.-luokkalaiset vanhan kannalla).

Huoltajat pitivät ylivoimaisella erolla parempana luokkahuoneellista koulua. Myös henkilökunnan niukka enemmistö valitsisi luokkahuoneellisen koulun (Nummen väki kannatti perinteistä, Hykin uutta).