Kanta-Häme

Avoin standardi vauhdittaa puukerrostalojen rakentamista

Puuelementtirakentamisen avoimeen standardin (RunkoPES) uskotaan vauhdittavan teollisen puurakentamisen läpimurtoa.

– On välttämätöntä, että puurakentamisessa on avoin teollisuusstandardi samalla tavoin kuin betonirakentamisessakin, koska se on rakennusalan yleinen käytäntö, sanoo Puuinfo oy:n toimitusjohtaja Mikko Viljakainen.

Viljakaisen mukaan nyt luodaan rakennusalalle samanlaiset pelisäännöt, ja puurakentamisen on aika sopeutua mukaan kilpailuun. Tähän saakka rakennusliikkeet eivät ole lähteneet laajalti mukaan puukerrostalorakentamiseen, kun niiden runkojärjestelmien kilpailuttaminen on koettu hankalaksi.

RunkoPES-järjestelmän esitteleminen on pääosassa tämänvuotisessa puurakentamisen Roadshow-tapahtumassa, joka saapui torstaina Hämeenlinnaan.

Lisää koulutusta

Viljakaisen mukaan opiskelijoiden ja suunnittelijoiden kannattaa olla kiinnostunut puurakentamisesta.

– Liikkeelle on lähdössä paljon liikkeelle hankkeita, jotka työllistävät suunnittelijoita. Puurakentamiseen erikoistuneista suunnittelijoista on pulaa, joka on seurausta alan koulutuksen vähäisyydestä.

Kun viime vuonna valmistui yli 30 betonialan ja 7 teräsrakentamisen rakennesuunnittelijaa, puuhun erikoistui vain 2 suunnittelijaa. Puurakentamisen suunnitteluvajeen paikkaamiseksi Aalto yliopisto aloittaa toukokuussa suunnittelijoille tarkoitetun puurakentamisen täydennyskoulutuksen.

– Koulutusvajeesta johtuen tämän vuoden Roadshow on korostetusti koulutustapahtuma, jossa kunkin paikkakunnan ammattikorkeakouluilla on keskeinen rooli, Viljakainen selvittää.

Kiinnostus lisääntyy

Viljakainen arvioi RunkoPES-järjestelmän tehostavan puurakentamisen kilpailukykyä, lisäävän suunnittelijoiden mielenkiintoa puurakentamista kohtaan, tuovan markkinoille lisää puurakentamisen ratkaisuja ja kasvattavan rakennuttajien ja rakentajien kiinnostusta puurakentamista kohtaan.

– Tähän asti teollisen puurakentamisen kohteella on ollut itsenäiset rakenneratkaisut, eikä kokemuksia ja oppimista ole voitu siirtää seuraaviin hankkeisiin.

– Jokaisella rakennushankkeella oli omat rakennepiirrokset, jolloin esimerkiksi asennustyöhön liittyviä ongelmia jouduttiin ratkomaan työmaalla sen sijaan, että rakennusosan valmistaja olisi suunnitellut ja tehnyt ne valmiiksi. Järjestelmässä on kiinnitetty suurta huomiota myös hyvään rakennettavuuteen ja laadunvarmistukseen.

Kehitystyö vauhdittuu

Suuri odotusarvo järjestelmän käyttöönotossa kohdistuu Viljakaisen mukaan puukerrostalorakentamiseen ja vanhojen betonikerrostalojen korjaus- ja täydentävään rakentamiseen.

– Puuosatoimittajien odotetaankin tuovan nyt tuoteosaamistaan mukaan kehitystyöhön entistä aktiivisemmin.

Road Show 2013 -koulutustapahtuman järjestävät Puuinfo, Finnish Wood Research oy ja Työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnallinen puurakentamisohjelma yhteistyökumppaneidensa kanssa. (HäSa)