Kanta-Häme

Bensakauppiailta tyrmäys autojen hintatuelle

Suomen suurimmat huoltamoketjut pitävät vähäpäästöisten autojen hankintatukea turhana ja kalliina. Yksikään neljästä suurimmasta huoltoasemaketjusta ei Lännen Median kyselyssä asettunut kannattamaan autokannan uudistamiseen tähtäävää tukea.

Varsinkin keskustassa on hellitty syksystä lähtien ajatusta ympäristöystävällisiä polttoaineita käyttävien autojen tukemisesta. Marraskuussa esitys konkreettisen muodon.

Jakeluinfradirektiivin täytäntöönpanoa käsitellyt liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä esitti mietinnössään, että valtio tarjoaisi 4 000 euron tuen uuden sähkö-, vety-, kaasu- tai etanoliauton ostajalle. Tukea olisi tarjolla yhteensä sata miljoonaa euroa, eli sillä Suomeen saataisiin 25 000 uutta ekoautoa.

Hallituksen tuoreessa ilmasto- ja energiastrategiassa tukea ei mainita suoraan. Sen sijaan strategiapaperiin on kirjattu, että valtion tulee huolehtia uusien teknologioiden osuuden nostamisesta autokannassa.

Polttoainekauppiaiden mukaan tuella ei saataisi merkittävää muutosta aikaan. LM-kyselyyn vastasivat ABC-ketju, Neste, Teboil ja St1, joka vastaa myös Shellin polttoaiemyynnistä Suomessa.

– Hankintatuki on erittäin kallis keino lisätä vaihtoehtoisten polttoaineiden kysyntää. Päästövähenemän hinnaksi tulee tuhansia euroja per vähennetty hiilidioksiditonni, joten markkinaehtoisuudesta ja kustannustehokkuudesta on turha puhua. Mikäli 25 000 autoa saadaan liikenteeseen hankintatuen avulla, sen vaikuttavuus tieliikenteen vaadittuihin päästövähenemiin on vain noin 0,6 prosenttia, kirjoittaa ABC-ketju vastauksessaan.

Myös St1:n yhteiskuntasuhdejohtaja Mika Aho ja Teboilin kaupallinen johtaja Kari-Pekka Manni huomauttavat, että 25 000 uutta autoa muodostaisivat vain alle prosentin Suomen autokannasta.

– Tuella saavutettavan päästövähenemän kustannus olisi korkea verrattuna teknologianeutraaleihin vaihtoehtoihin, Manni toteaa.

Hallituksen ilmastostrategian tavoitteena on saada Suomeen neljännesmiljoona sähköautoa ja 50 000 kaasuautoa vuoteen 2030 mennessä. Nesteen yhteiskuntasuhdejohtaja Ilkka Räsänen muistuttaa, että 250 000 autoa olisi alle kymmenesosa autokannasta. Hän ennustaa, että bensiini- ja dieselautot pysyvät enemmistönä vielä pitkään.

Muissa ketjuissa ollaan samoilla linjoilla. Huoltoasemilla ei lähdetä veikkailemaan, nouseeko jokin vaihtoehtoisista polttoaineista muiden edelle seuraavalla vuosikymmenellä.

– Uskomme, että vuonna 2030 Suomessa tullaan käyttämään kaikkia vaihtoehtoisia polttoaineita, mutta suurin osa liikenteen kuluttamasta energiasta tulee dieselistä ja bensiinistä, Teboilin Manni arvioi.

ABC-ketjussa arvellaan, että ladattavat ajoneuvot, eli käytännössä sähköautot, yleistyvät kaupungeissa. Raskaat ajoneuvot käyttänevät nestemäisiä polttoaineita. Vetyä ABC:llä pidetään kalliina, mutta sille voi löytyä käyttöä raskaan kaluston liikuttelussa.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) kommentoi Lännen Medialle sähköpostitse, ettei hallituksessa ole vielä päätetty hankintatuen kohtalosta. Hänen mukaansa toimenpiteistä päätetään kevään kehysriihessä.

– Työ yksittäisistä toimenpide-esityksistä on käynnissä ja valmistunee alkuvuodesta, Berner lupailee.

Hankintatukea esittänyt LVM:n työryhmä ei päässyt raportissaan yksimielisyyteen.Valtiovarainministeriö, Öljy- ja biopolttoaineala ry ja St1 jättivät loppuraporttiin eriävät mielipiteensä.

Esimerkiksi valtiovarainministeriö arvostelee lausunnossaan hankintatukea kalliiksi. Ministeriö muistuttaa, että uusien autojen ostoon kohdennettu tuki valuisi ulkomaisten autonvalmistajien hyväksi.

Lisäksi tuki vähentäisi autoilun veroista saatavia tuloja kymmenillä miljoonilla euroilla.

 

Päivän lehti

20.10.2020

Fingerpori

comic