Kanta-Häme

Biojalostamo toisi Forssaan jopa yli 1 000 työpaikkaa

Polttoainetta 60 000–65 000 henkilöautolle vuodessa, jätettä 40 000 tonnia vähemmän ja 250 miljoonan euron investoinnit alueelle. 200 suoraa työpaikkaa, 500 työpaikkaa rakentamisvaiheessa ja yli 1 000 työpaikkaa hankintaketjujen kautta.

Siinä olennaisimmat luvut, jotka liittyvät Forssan Envi Grow Park -ekotuulipuistoon suunniteltavaan, investoinneiltaan noin 100 miljoonan euron Forssan seudun biojalostamohankkeeseen.

Biojalostamo keskittyy aluksi liikennepolttoaineiden tuotantoon ja ravinteiden kierrättämiseen takaisin maatalouden käyttöön lannoitteina. Siihen on suunnitteilla kuusi uutta laitosta ja biokaasutuotannon laajennus. Toiminnan volyymi kasvaisi noin kymmenkertaiseksi nykyisestä.

Hanketta esiteltiin Forssassa eri asiantuntijatahojen toimesta ja näkökulmista viime viikolla.

Vaikutusselvityksen tehneen Gaia Consulting Oy:n toimitusjohtaja Juha Vanhanen nosti tulevaisuuden mahdollisuuksina esiin myös muassa uudet biopohjaiset materiaalit, kemikaalituotannon ja vihreät kemikaalit, terveysvaikutteiset ainesosat, esikäsittelymenetelmien synenrgiaedut sekä älykkään lämmön- ja sähköntuotannon.

– Biojalostamot ovat tätä päivää, mutta ei niitä liikaa ole. Tällä hetkellä Suomessa toimii viisi biojalostamoa, Vanhanen totesi.

Kohti hiilineutraalia taloutta

Johtaja Mari Pantsar-Kallio Suomen kilpailukykyä ja suomalaisten hyvinvointia edistävästä Sitrasta kertoi ottavansa aina esiin Forssan ja Kiimassuon, kun kertoo kiertotalousesimerkeistä.

Hän toi puheenvuorossaan esiin hiilineutraalin ja resurssiviisaan yhteiskunnan rakennuspalikoita, joita ovat kestävät kaupunkiekosysteemit, luonnonvarojen kestävä käyttö, kestävä teollisuus- ja elinkeinoelämä, kestävät elämäntavat ja kulutus, energia sekä vähähiilinen liikenne.

– Jos kestävyyskriisiä ei ratkaista, kaikelta muulta putoaa pohja pois. Jos ilmasto lämpenee 3-4 asteen vauhdilla, maapallon vauriot voivat olla kohtalokkaat, Pantsar-Kallio loi uhkakuvia.

Hänen mukaansa ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen kahteen asteeseen vuosien 2000-2050 aikana vaatisi, että 80 prosenttia nykyisistä varannoista tulisi jättää hyödyntämättä.

Hämeen liitolla neljä hanketta

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja Pauli Salminen muistutti, että seutukunnan tulevaisuuden elinvoima rakennetaan kestävän energiantuotannon varaan.

– Se ei tunne kuntarajoja, vaan lähinnä ympyrän säteen, Salminen totesi.

Maakuntajohtaja Timo Reina näki biotalouden kasvunäkymät huikeina ja muistutti, että uusiutumattomille raaka-aineille on löydettävä korvaaja.

– Biotalous ei ole suhdanneriippuvainen toimiala, mutta se on ekologian ja ekonomian yhdistämistä. Biotalous on lyönyt itsensä läpi Euroopassa. Me Suomessa olemme edelläkävijöitä, mutta emme automaattisesti jatkossa. On luotava hankkeita, joilla voidaan kilpailla puite-rahoista. On mentävä epämukavuusalueelle, mikä on palkitsevaa, Reina sanoi.

Hänen mukaansa Hämeen Liitto rahoittaa neljää biotaloushanketta, joista kaksi on Forssan seudulla. (HäSa)

Ami Laaksonen