Kanta-Häme

Biojätteen keräysvelvollisuus laajenee

Vähintään viiden asunnon rivitalojen pitää jonkin ajan päästä lajitella biojätteensä ja pahvinsa erillisiin keräysastioihin.

Seudullinen jätelautakunta saa tänään käsittelyynsä jätehuoltomääräysten muutosehdotuksen, jonka mukaan biojätteen ja keräyskartongin lajittelu- ja erilliskeräysvelvollisuus koskee tulevaisuudessa kaikkia vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöjä.

– Tämä on vasta ehdotus, joka menee lautakunnan käsittelyn jälkeen julkisesti nähtäville ja asiaan pyydetään lausuntoja monilta tahoilta, täsmentää vs. jätehuoltokoordinaattori Sirpa Viholainen.

Nykyään vastaava keräysvelvollisuus koskee vähintään kymmenen asunnon kiinteistöjä. Jätelautakunnan kunnista Mäntsälässä on jo käytössä viiden huoneiston sääntö.

Muutoksen voimaantulopäivää ei voi Sirpa Viholaisen mukaan vielä ennakoida. Keräysvelvoite on tulossa mahdollisesti voimaan vuoden 2015 loppuun mennessä.

 

Etusijajärjestys määrää

Sirpa Viholaisen mukaan biojätteen ja keräyskartongin keräysvelvollisuuden laajentamisen takana on etusijajärjestys, jota jätelain mukaan on kaikessa toiminnassa mahdollisuuksien mukaan noudatettava.

Etusijajärjestys tarkoittaa sitä, että ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta.

– Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten ja toissijaisesti kierrätettävä se.

Biojätteen ja kartongin erilliskeräysvelvoite tulee koskemaan kaava-alueita, eli haja-asutusalueille keräily ei ole laajenemassa.

– Tarkat rajaukset selviävät kuitenkin vasta lausuntokierroksen jälkeen, Sirpa Viholainen huomauttaa.

Uusi biojätteen keräysvelvoite ei tule koskemaan kiinteistöjä, jotka kompostoivat jätteensä. Myös muunlaisin perustein voi hakea poikkeamista jätehuoltomääräyksistä.

– Jos viiden huoneiston asunnoissa asuu kussakin vain yksi ihminen, voi biojätettä syntyä vähän. Pääsääntö on kuitenkin sellainen, että jätettä todennäköisesti syntyy riittävästi, jotta sitä kannattaa kerätä.

Sirpa Viholainen kertoo, ettei yhteisen jätelautakunnan alueella ei ole suunnitteilla biojätekeräilyn ulottamista omakotitaloihin.

Takavuosina erilliskeräilyä kokeiltiin Hämeenlinnassa lajittelemalla jätteet mustiin ja valkeisiin pusseihin, mutta siihen ei ole paluuta.

Omakotialueiden biojätekeräilyä on viime aikoina kokeiltu muun muassa Imatran seudulla.

Seudullisen jätelautakunnan ja samalla jätehuoltoyhtiö Kiertokapulan jäsenkuntia ovat Hämeenlinnan lisäksi Hattula, Hausjärvi, Janakkala, Loppi, Riihimäki, Valkeakoski, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä ja Tuusula. (HäSa)