Kanta-Häme

Budjetista ennätystiukka vääntö

Aina budjetin valmisteluvaiheessa on tapana korostaa, kuinka tiukka siitä on tulossa.

– Nyt on kuitenkin todella vaikeata. Aikaisemmatkin ovat olleet, mutta tämä on omaa luokkaansa, Hämeenlinnan talous- ja hallintojohtaja Jussi Oksa painottaa.

Kriittisintä on, että tänä vuonna näyttää syntyvän lähes 13 miljoonan alijäämä. Kuntalaki edellyttää sen kattamista vuoteen 2020 mennessä. Myös toimintamenot ylittivät budjetin.

– Ensi vuonna ei pystytä aloittamaan kattamista. Hyvä jos saadaan budjetti tasapainoon ja siinäkin on iso työ. Silloin jää vain vähän vuosia aikaa kattaa noin suurta alijäämää.

Hämeenlinna ei ole tässä yksin. Kymmeniä kuntia konsultoiva kuntatalouden asiantuntija Eero Laesterä arvioi, ettei koskaan ei ole ollut näin vakavaa tilannetta.

Hämeenlinna on muiden maakuntakeskusten kanssa samassa syöksyssä, kun verotuloennuste menee rumasti miinukselle.

Tavoite on silti saada ensi vuoden budjetti tasapainoon, vaikka se voi merkitä leikkauksia ja priorisointia.

– Se on ainakin oma tavoitteeni, mutta varsinaiset neuvottelut alkavat vasta nyt, Oksa kertoo.

Toukokuussa asetettuun kehykseen sisältyy 0,25 prosenttiyksikön korotus kuntaveroon.

– Jos minulta kysytään, se ei tule riittämään. Vuosikate painuu poistoihin verrattuna todella alhaiseksi.

Tulevien vuosien investointiohjelma on kunnianhimoinen, koska tarkoituksena on kuroa kiinni erityisesti koulujen ja päiväkotien korjausvelkaa.

– Velkaannumme jo nykyisellä investointivauhdilla kovaa tahtia. Tosin investoinneista aiheutuva poistojen ja korkokulujen lisääntyminen on se nimenomainen käyttötalouden ongelma. Jotain tälle asialle pitää tehdä.

Kuin pisteenä iin päälle, paljon puhutun kilpailukykysopimuksen merkitys kunnille on negatiivinen. Lasketaan, että Hämeenlinnalle se merkitsee 4 miljoonan menetyksiä, kun otetaan huomioon alenevat verotulot ja valtionosuudet sekä kikyn kustannushyödyt.

Vaikka kaupunginhallitus käsitteli maanantaina virallisesti ensimmäistä kertaa lautakuntien budjettiesityksiä, taloustilanne on ollut esillä pitkin vuotta melkein joka kokouksessa.

Seuraava arvio verotulojen kertymästä saadaan lokakuun alussa. Pian sen jälkeen kaupunginjohtaja Timo Kenakkala antaa oman budjettiesityksensä kaupunginhallitukselle.

Kaupunginjohtajan esitys ei läheskään joka vuosi ole ollut julkinen. Kaupunginhallitus antaa oman esityksensä lokakuun lopussa. Valtuuston käsittelyyn se tulee marraskuun puolivälissä.