Kanta-Häme

Budjetti ylittymässä liki viidellä miljoonalla

Kolme lautakuntaa on ylittämässä tämän vuoden tilausbudjettinsa.

Suurin ylitys on luvassa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnassa. Sen menot ovat hieman yli kolme miljoonaa euroa arvioitua suuremmat. Lisäksi tuloja on tullut 75 000 euroa budjetoitua vähemmän.

Lautakunta anookin kaupunginhallitukselta 3 089 000 euron ylitysoikeutta toimintakatteeseensa.

Ylitykset johtuvat arvioitua suuremmista kuluista erikoissairaanhoidossa ja sairaankuljetuksessa, kehitysvammaisten avopalveluissa, vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalveluissa, vammaisten työtoiminnassa ja henkisen hyvinvoinnin asumispalveluissa. Lisäksi kuluja nostaa työmarkkinatuen kasvanut kuntaosuus.

Laitospaikkojen lasku…ei näy iklan tuloksessa

Myöskään ikäihmisten lautakunta ei ole pääsemässä budjettiinsa. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle yhteensä 1,4 miljoonan euron ylitysoikeutta.

Sen toimintakuluja kasvattavat etenkin tehostetun palveluasumisen ostot, vaikka ympärivuorokautisten pitkäaikaishoivan paikat ovat jatkaneet laskuaan. Lokakuun loppuun mennessä paikkoja oli käytössä 32 vähemmän kuin vuoden alussa.

Paikkojen vähentymisestä aiheutuneet säästöt eivät kuitenkaan näy ikäihmisten lautakunnan budjetissa, sillä vähennykset on kohdistettu erityisesti Lammin sairaalaan, joka lakkautetaan tämän vuoden lopussa. Lammin sairaala kuuluu terveyden ja toimintakyvyn lautakunnan alaisuuteen.

Luminen talvi lisäsi…yhlan menoja

Poikkeuksellisesti tänä vuonna ylitysoikeutta budjettiinsa pyytää myös yhdyskuntalautakunta, joka yleensä on pysynyt budjetissaan.

Se esittää kaupunginhallitukselle 435 000 euron ylitysoikeutta menoihinsa.

Menojen kasvu johtuu poikkeuksellisen runsaslumisesta viime talvesta, joka lisäsi kunnossapidon ostoja 300 000 eurolla. Loput 135 000 euroa koostuvat lähinnä kaavoituspalvelujen asiantuntijapalvelujen ostoista, joilla on paikattu alkuvuoden resurssiongelmia ja turvattu keskeisiä kaavoitushankkeita.

Tilannetta helpottaa kuitenkin hieman ympäristö- ja rakennuslautakunnan ennustettua parempi tulos. Lautakunta arvioi menojensa alittuvan ja tulojensa ylittyvän noin 100 000 eurolla. Yhteensä ympäristö- ja rakennuslautakunta on siis 200 000 euroa plussalla.

Lasten ja nuorten lautakunta ja elämänlaatulautakunta ovat pyrkineet säästöohjelmillaan yhdessä nollatulokseen.

Kaupunginhallitus käsittelee lautakuntien ylitysesityksiä seuraavassa kokouksessaan. (HäSa)

Päivän lehti

8.4.2020