Kanta-Häme

Bussiliikenne sosialisoidaan

Liikennöitsijöiden mielestä liikenne- ja viestintäministeriö on tuhoamassa koko Suomen linja-autojärjestelmän. Ministeriö suunnittelee linja-autoliikenteen koko suunnittelu- ja kustannusvastuun siirtämistä viranomaisille.

– Muutos merkitsisi käytännössä linja-autoliikennöinnin sosialisointia. Yhteiskunnalla ei ole kuitenkaan virkamiehiä, osaamista ja rahaa järjestelmän hoitamiseen, Pekolan Liikenteen toimitusjohtaja Risto Pekola sanoo.

Pekola huomauttaa, ettei yhteiskunnalla ole vielä edes lippujärjestelmää eikä uutta ”Pilettiä” ehditä rakentaa. Hän pitää täysin epärealistisena suunnitelmaa, että kokonaan uusi lippujärjestelmä olisi valmis ensi vuonna. Väitetään, että uusi järjestelmä saadaan neljällä miljoonalla eurolla. Pekola muistuttaa, että tarjolla olisi matkahuollon valmis järjestelmä.

– Joukkoliikennettä on suunniteltu mallina suurimpien kaupunkien linja-autoliikenne. Helsingin, Turun ja Tampereen malli ei kuitenkaan toimi pienemmissä seutukunnissa.

Liikennötsijöistä…vain operaattoreita

Pääkaupunkiseudulla kunnat suunnittelevat linjat ja ostavat liikennöinnin yrityksiltä. Pekolan mukaan malli ei toimi Hämeenlinnan kaltaisilla alueilla jo siksi, että linjat kulkevat yli kunta- ja työssäkäyntirajojen. Käytännössä ely-keskuksen pitäisi sopia kuntien ja muiden alueviranomaisten kanssa reiteistä ja rahoituksesta.

– Jos ely ja kunnat joutuvat sopimaan reiteistä, liikennöinnin ostamisesta ei synny sopimusta, jos yksikin kunta hyppää kelkasta. Kuntaa ei voi pakottaa liikenten ostamiseen.

Pekolan mukaan uusi järjestelmä johtaisi väistämättä valtavaan viranomaisbyrokratiaan ja palvelun heikentymiseen. Nykyinen toimiva ja edullinen järjestelmä hylättäisiin.

– Liikennöitsijöille jäisi pahimmassa tapauksessa vain operaattorin asema. Ne eivät suunnittelisi reittejä ja vuoroja vaan ainoastaan ajaisivat, mitä voittivat kilpailussa.

Pekola huomauttaa, ettei linja-autoliikennettä voi kilpailuttaa siten, että auto liikkuu vain tiettyihin aikoihin paikasta A paikkaan B. Linja-autoille on suunniteltava kustannustehokkaat ja mielekkäät reitit. Kuljettajille on oltava pykälien mukaiset työ- ja lepoajat. Linja-autot on työn keskellä huollettava ja tyhjäajon jäätävä mahdollisimman vähiin.

– Liikennöitsijöiden ammattitaito sivuutettaisiin täysin. Kunnilla ja ely-keskuksilla taas ei ole ammattitaitoisia työntekijöitä suunnittelemaan varsinkaan haja-asutusalueiden liikennettä.

Uusi järjestelmä…olisi liian kallis

Pekolan mielestä suunnitelmissa on myös laskuvirhe. Elinkeinoelämän järjestöt ja liikennöitsijät ovat arvioineet, että liikennöintivastuun siirtäminen valtiolle ja kunnille lisäisi niiden kustannuksia 150–200 miljoonalla eurolla.

– Kunnat on huijattu ja pakotettu valtionavuilla kiristämällä järjestelmään. Hämeenlinnassa tiedetään, että rahat eivät riitä nykyiseen palvelutasoon.

Joensuussa on laskettu, että viranomaisvetoinen bussijärjestelmä maksaa yhteiskunnalle 3,7–5,9 miljoonaa euroa. Nyt seutu- ja kaupunkilippuja tuetaan noin 900 000 eurolla.

– Valtion viranomaisilla on Helsingissä mielikuva, että jossakin on irtonaista rahaa, jolla asiat hoidetaan.

Pekola epäilee, että käsitys rahoista on syntynyt eräiden suurten kaupunkien melko tuottavista linjoista, joita tietyt liikennöitsijät ajavat. Suurimalla osalla linja-autoyhtiöitä käyttökate vaihtelee kuitenkin nollasta viiteen prosenttiin. Kannattavuus on olematon eivätkä yhtiöt kykene investointeihin.

– Uudistuksen tarkoituksena on ottaa yhteiskunnan haltuun Suomen suurten kaupunkien kannattava bussiliikenne.

Pekola kertoo, että Kanta-Hämeessä yhteiskunnan tuki linja-autoliikenteelle on varsin vaatimatonta. Forssan seudulla tuki on 8 000 euroa. Pekolan Liikenne saa tuloistaan vain 3–4 prosenttia seutulippujen valtiontukena. Risto Pekola huomauttaa, että ostovuorojen nykyiset kilpailutukset eivät ole tukea liikennöitsijöille.

– Kunnat jopa hyötyvät taloudellisesti nykyisistä seutulipuista. Työmatkoille järjestetään teoreettinen yhteys ja työmatkakuluina saa vähentää verotuksessa vain seutulipun hinnan.

Liikennöitsijöille uusi järjestelmä on tulossa kalliiksi jo siksi, että niiden rakentama Matkahuolto linja-autoasemineen ja lippujärjestelmä heitettäisiin roskakoriin. Investoinnit, järjestelmät ja markkinointi valuisivat hukkaan.

Uudistus on jo vuosia haitannut alan toimintaa myös siten, että uuteen kalustoon ei uskalleta investoida. Viime vuosina on rekisteröity uusia linja-autoja ennätyksellisen vähän.

Toimitusjohtaja Pekolan mielestä täysin vapaa kilpailu ei toimi linja-autoliikenteessä.

– Ei ole hyötyä, että busseja ajetaan Lahteen peräkkäin. Sitä kokeiltiin jo 1930-luvulla. Lipputuloja ei kertynyt riittävästi ja asiakkaita sai vain kahvilla houkuttelemalla. Yhteiskunta ei saanut kaipaamaansa ilta- ja viikonloppuliikennettä.

Kauko-, seutu- ja kaupunkiliikenteen erottaminen taas ei toimi suurimpien keskusten ulkopuolelle. Pekola huomauttaa, että kunta- ja muut hallintorajat ovat virkamiehille, mutta asiakkaat ylittävät niitä mielin määrin ja käyttävät heille sopivinta vuoroa.

– Lammilta ja Tuuloksesta saatetaan tulla Hämeenlinnan keskustaan aamulla seutubussilla. Illalla kotiin voidaan palata kaukoliikenteen vuorolla, johon käy nyt sama lippu. (HäSa)