Kanta-Häme

Bussireittejä rukataan palautteen perusteella

Linja-autoliikenteen uudistus Hämeenlinnan kantakaupungissa sekä Turenkiin ja Parolaan suuntautuvassa liikenteessä keräsi noin 250 palautetta kuntien asukkailta.

Palautteet on annettu tiedoksi Hämeenlinnalle sekä Hattulan ja Janakkalan kunnille. Kunnat ovat käyttäneet palautetta vapaasti valmistellessaan lausuntoja uudistuksesta.

– Päätösehdotus linjastouudistuksesta pyritään saamaan valmiiksi alkusyksystä. Myös joukkoliikennejaosto käyttää asiakaspalautetta hyödyksi riippumatta siitä, millä tarkkuudella kunnat ovat palautetta hyödyntäneet, kertoo joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio.

Kaartokallion mukaan palautteissa nousi esiin muutamia asioita, jotka tullaan ottamaan huomioon päätösehdotusta laatiessa.

– Ruununmyllyn alueen asukkaat toivoivat, että jompikumpi Siirin puolelle menevistä linjoista kulkisi Ruununmyllyn kautta. Ylipäätään Siirin ja Harvoilanmäen suunnalta tuli kiitoksia siitä, että sinne saadaan myöhäisempiä vuoroja arkisin ja viikonloppuyhteyksiä. Myös Turengin ja keskussairaalan väliseen uuteen linjaehdotukseen oltiin tyytyväisiä.

Positiivista palautetta tuli myös kantakaupungin silmukoita muodostavien reittien muuttamisesta meno-paluu-reiteiksi.

– Silmukkareitit on koettu sekaviksi, Kaartokallio kertoo.

Kaartokallion mukaan reittejä tullaan vielä tarkastelemaan ainakin itäisessä kantakaupungissa ja Tiiriössä.

– Erityisesti Parolannummelle kulkevan viitos-linjan toivottiin kulkevan lähempää Prismaa.

Syksyllä tehtävän reittipäätöksen yhteydessä ratkaistaviksi tulee, miten usein ja mihin aikaan linjoja ajetaan.

Linjastouudistuksen myötä liikenteen hankintamalli muuttuu niin sanottuun bruttomalliin, jossa tilaaja eli seudullinen joukkoliikenneviranomainen kilpailuttaa linjat, ostaa tietyn määrän liikennettä ja maksaa tästä sovitun summan liikennöitsijälle.

Lipputulot ja myös niihin sisältyvä riski tulevat tilaajan kannettaviksi.

Viime viikolla uutisoitiin Hämeenlinnan miinusmerkkisestä budjetista vuonna 2017.

Vaikuttaako taloustilanne uudistukseen?

– Uudistus toteutuu, se on selvää. Mutta ei ole tiedossa, pystytäänkö reittejä ajamaan niillä vuoroväleillä, mitä on ajateltu tai jääkö jokin linja toteutumatta. Ne asiat tulevat varmasti harkittaviksi, kunhan suoritemäärät selviävät.

Hämeenlinnan junavuorojen karsiminen, pitkän matkan bussiliikenteen lisääminen ja uusien pysäkkien tulo Kaivokadulle on Kaartokallion mukaan otettu suunnitelmissa huomioon.

– Jos reitti suinkin voi kulkea Turuntien sillan yli, niin myös tehdään. Siellä on helppo vaihtomahdollisuus Kaivokadun ja Eureninkadun pysäkeille linja-autojen pikavuoroihin. Jatkossakin kaikki rautatieaseman ohittavat linjat ajavat aseman pysäkin kautta.

Uuden keskussairaalan mahdollinen rakentaminen Harvialantien varteen vaikuttaa linja-autoreitteihin vasta vuosien päästä.

– Sairaalan sijainti ei ollut tiedossa linjastoa suunnitellessa, mutta se ei vaikuta ainakaan lähivuosina. Uusi sijainti on niin keskeinen, että se sinne on jo tässä luonnoksessa aika hyvin yhteyksiä. Se, onko kaupungin länsipuolella liikaa reittejä jos sairaala siirtyy, pitää tarkastella myöhemmin uudelleen, Maarit Kaartokallio tuumii.

Päivän lehti

9.8.2020