Kanta-Häme

Bussivarikon tilalle uusia asuinkerrostaloja

Tampereentie 9–13:n asemakaavanmuutos etenee valtuustoon. Kaupunginhallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen äänin 7–3 alueen muutoksen asuin- ja liikerakentamisen alueeksi.

Äänestyksessä kaavaesityksen hyväksymistä kannattivat SDP:n, kokoomuksen ja keskustan edustajat. Esityksen palauttamista uudelleen valmisteluun kannattivat perussuomalaisten, vasemmistoliiton ja kristillisdemokraattien edustaja. Lisäksi Tapio Vekka (kok.) ei jäävinä osallistunut asian käsittelyyn.

Myös kaavoittamisesta maanomistajien kanssa tehty maankäyttösopimus hyväksyttiin.

Vanhassa yleiskaavassa on Tampereentien varteen tehty varaukset muun muassa linja-autovarikolle ja huoltoasemalle. Kansan suussa seutu tunnetaan Vekan alueena.

– Yleiskaava on peräisin vuodelta 1984 ja onhan se vanhentunut. Uusi asemakaavaesitys noudattelee mielestäni erittäin hyvin nykyisiä valtakunnallisia tavoitteita, asemakaava-arkkitehti Leena Roppola pohtii.

Tampereentien kaavoitusalue rajoittuu ydinkeskustaan.

– Ei ole nykypäivää, että sellaiselle alueelle kaavoitettaisiin esimerkiksi varikkotoimintaa.

Roppolan mukaan kantakaupungin uusi yleiskaava on ollut ajatuksissa ja joitakin selvityksiä sitä varten on jo tehty. Sen pidemmälle resurssit eivät ole vielä riittäneet.

Linnan maisemaan

Tampereentien varren kaavoittamiseen oman erityisluonteensa tuo linnan kulttuuriympäristö, johon myös uuden asuinalueen on sovittava.

Lisäksi työssä on pitänyt ottaa huomioon kansallisen kaupunkipuiston läheisyys.

– Selvityksiä on tehty ja keskusteltu sekä ely-keskuksen että Museoviraston kanssa. Esimerkiksi Tampereentien varteen tulevat asuinrakennukset eivät nouse korkeudeltaan yli Brahenkadun kulmassa olevan suojelurakennuksen.

Leena Roppola arvioi, että toteutuessaan uusi asuinalue eheyttäisi kaupunkikuvaa huomattavasti nykyisestä.

Muutama kerrostalo

Alueen etelälaitaan suunnitellaan maksimissaan viisikerroksisia kerrostaloja, mutta Tampereentien varteen kaavaillut talot ovat parikerroksisia.

Alue on laajuudeltaan hieman yli hehtaarin. Uudisrakentamista alueelle on suunniteltu reilut 8 000 kerrosneliötä, joista pääosa painottuu etelälaitaan.

Aluetta suunnitellaan pääosin asuinrakentamiselle.

Alueen maapohja vaatii puhdistusta ja on lisäksi hankalasti rakennettavissa. Rakennuskustannukset nousevat väistämättä niin korkeiksi, että kaavoittaminen omakotialueeksi ei tule kysymykseen. (HäSa)

Suomeksi: Oikeusvaikutukseton yleiskaava on kehittämissuunnitelma. Oikeusvaikutteinen yleiskaava vaikuttaa sitovammin muuhun suunnitteluun.

Päivän lehti

30.3.2020