Kanta-Häme

Centran kaavoitus jymähti liittymiin

Valtatie 10:n uudistamista koskevat suureelliset suunnitelmat ovat jumiuttaneet Harvialantien varteen suunnitellun rautakaupan keskittymän eli Centran kaavoituksen lähes alkumetreille.

Kaavaa ei ole saatu vielä edes luonnosvaiheessa yhdyskuntalautakunnan nähtäväksi. Alkuperäisen suunnitelman mukaan rakennustöihin piti päästä jo tänä keväänä.

Kaupungin näkökulmasta ongelma on se, että 10-tien parantamissuunnitelmaa työstävä Uudenmaan ely-keskus on hahmotellut sekä Katisten että Katuman kiertoliittymistä entistä laajempia. Katumalle on hahmoteltu jopa mahdollisuutta eritasoliittymän rakentamiseksi.

– Kaupungilla ei ole varaa rakentaa tällaisia järjestelyitä, eikä ole ely-keskuksellakaan. Lisäksi niiden tilavaraukset veisivät niin paljon maa-alaa, että ne uhkaisivat romuttaa koko Centran rakentamisen. Alueen pitää olla riittävän suuri, sillä maaperä on huonosti kantavaa ja siksi kallista rakentaa, sanoo arkkitehti Jari Jokivuo kaupungin yhdyskuntarakenteesta.

Liikennejärjestelyitä ei ole katsonut hyvällä myöskään Museovirasto, jonka intresseissä on pitää silmällä rakennussuojelulailla suojeltua Katisten kartanoa.

Varikon kohtalo yhä auki

Jokivuon mukaan kaupunki pyrkii aloittamaan ely-keskuksen kanssa suunnitelmia koskevat neuvottelut mahdollisimman pikaisesti. Kaupungin tavoitteena on saada liittymäjärjestelmistä realistisemmat, jotta ne voitaisiin todella toteuttaa.

Ely-keskuksen tekemän 10-tien uudistamisohjelman pitäisi valmistua toukokuussa. Jokivuon mukaan keskusteluissa pitäisi kuitenkin päästä etenemään jo tätä ennen, jotta Centran kaavoitusta voitaisiin jatkaa.

Centran alueen toteutus on päätetty jakaa kahteen osaan, eteläiseen ja pohjoiseen. Rajalinja kulkee Suosaaren sähköaseman kohdalla. Ensimmäisenä olisi tarkoitus toteuttaa eteläinen osa.

Oman mutkansa hankkeen etenemiselle tekee myös pohjoispuolella sijaitseva pieni metsäalue, jonka luontoarvoja ei ole vielä tutkittu, eikä niitä talviaikaan voikaan selvittää. Pohjoisosassa sijaitsee myös kaupungin varikkoalue, jonka uudesta sijoituspaikasta ei ole vielä tietoa.

Vaikka kaupungin maankäytön suunnittelussa kärsitäänkin resurssipulasta, ei tämä Jokivuon mukaan vaikuta millään tavalla kaavoituksen viivästymiseen. Itse asiassa, työ toteutetaan konsulttityönä.

Kiinnostusta ollut

Kaupunki toteuttaa hankkeen yhdessä Rakennustoimisto Pohjolan kanssa.

– Meidän haaveemme on, että ensimmäisiä hankkeita päästäisiin käynnistämään vielä tämän vuoden puolella. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että liittymäasiat ja kaavoitus saadaan pikaisesti eteenpäin, projektipäällikkö Antti Saxlin Rakennustoimisto Pohjolasta sanoo.

Saxlinin mukaan neuvotteluita yritysten kanssa on käyty ja kiinnostusta on ollut. Kiinnostuneiden listalla on sekä paikkakunnalla jo toimivia yrityksiä, mutta myös niitä, jotka eivät vielä Hämeenlinnassa toimi.

– Yritysten on kuitenkin vaikea sitoutua hankkeeseen, kun liikenneliittymäratkaisut ovat vielä auki.

Harvialantien varteen suunnitellaan rautakaupan keskittymää, johon tulisi noin 50 000 neliön edestä market-tyyppisiä myymälöitä. (HäSa)

Päivän lehti

8.4.2020