Kanta-Häme

Diakoniatyö huolestunut sosiaalipalvelujen tilasta

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta on huolestunut on huolestunut vähävaraisten perheiden, yksinäisten henkilöiden ja ikääntyvien vanhusten taloudellisen toimeentulon riittävyydestä ja Hämeenlinnan kaupungin järjestämien sosiaalipalvelujen saatavuudesta.

Huolen aiheena on myös Kelan maksettavaksi siirtynyt perustoimeentulotuki, joka pitää olla käsiteltynä, ennen kuin asiakas voi hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea kunnan sosiaalitoimesta.

– Seurakunta, järjestöt ym. tahot tekevät parhaansa heikoimmassa asemassa olevien hämeenlinnalaisten auttamiseksi. Perustoimeentuloon liittyvät kysymykset ovat kuitenkin lakisääteisiä tehtäviä. Ihmisten auttamiseksi on Hämeenlinnassa tehty hyvää yhteistyötä, mutta nyt tuntuu, että asiakkaiden oikeus välttämättömään toimeentuloon ei toteudu, ja siitä on syytä olla huolissaan, seurakunta viestittää.

Seurakunnan diakoniatyön johtokunnan tietoon on tullut kevään aikana tilanteita, joissa asiakkaat eivät ole saaneet sosiaalityön palveluja työntekijävajauksen vuoksi ja avun saaminen on vaikeutunut.

Esimerkiksi kaupungin sosiaalityöstä on ohjattu yhä enemmän vähävaraisia ja toimeentulotukeen oikeutettuja asiakkaita hakemaan perustoimeentuloon liittyvää taloudellista avustusta, kuten vuokrarahoja ja reseptilääkkeiden kustannuksia diakoniatyöstä.

Johtokunnan mukaan myöskään Kelan ja sosiaalityön yhteistyö ei vaikuta sujuvalta.

Tyypillisin diakoniatyön asiakastilanne on ollut se, että Kela ei ole myöntänyt toimeentulotukeen oikeutetulle asiakkaalle sitä perustoimeentulotuen määrää, joka asiakkaalle oli myönnetty ennen kuin toimeentulotuki siirtyi Kelan käsiteltäväksi. Kelan laskelmissa olevat virheet ovat myös haitanneet asiakkaiden oikeutta välttämättömän toimeentulotuen saamiseen.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvosto ja diakoniatyön johtokunta ovat lähettäneet asiaan liittyvän kannanoton perjantaina Hämeenlinnan kaupunginhallitukselle, kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä Kelalle Hämeenlinnaan. Seurakunta toivookin muun muassa, että kaupunki ryhtyy konkreettisiin toimenpiteisiin sosiaalityöntekijöiden resurssien korjaamiseksi.

Lisäksi kannanotossa toivotaan, että sosiaalityössä tarkennetaan harkinnanvaraisen toimeentulotuen käyttöä.

– Toivomme myös, että Kela huomioisi paremmin toimeentulotuen myöntämisperusteissa pienituloisten henkilöiden peruselinkustannukset, kuten terveydenhoito- ja lääkekulut. Yhteistyön lisääminen ja kehittäminen eri auttajatahojen kanssa on myös tärkeää, kannanotossa sanotaan.

Päivän lehti

21.10.2020

Fingerpori

comic