Kanta-Häme

Duunari on usein sairas, yrittäjä sairastaa pitkään

Duunareilla on yleisimmin sairauspoissaoloja, mutta pisimmät sairauspoissaolot ovat yrittäjillä ja työttömillä. Tämä selvisi, kun Kelan tutkimustiimin päällikkö Jenni Blomgren ja tutkija Sauli Jäppinen selvittivät Kelan korvaamien pitkien sairauspoissaolojen eli vähintään 12 päivän poissaolojen sosioekonomista jakaumaa.

Blomgren ja Jäppinen tutkivat 25–62-vuotiaita, ja tutkimusotoksessa oli 70 prosenttia työikäisistä eli 1,6 miljoonaa ihmistä.

– Duunarit tekevät raskasta työtä, joten erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksien takia he ovat sairauspäivärahalla muita useammin. Kaikista sairauspoissaoloista noin kolmannekseen ovat syynä juuri tuki- ja liikuntaelinsairaudet, Blomgren kertoo.

Mielenterveyden häiriön takia jäivät yleisimmin sairauslomalle alemmat toimihenkilöt ja työttömät. Kun kaikista tutkimuksen työikäisistä naisista alle 2 prosentilla alkoi uusi sairauspäivärahakausi mielenterveyden häiriön takia vuonna 2013, niin alemmilla toimihenkilöillä osuus oli yli 2 prosenttia.

Monella yrittäjällä kynnys jäädä sairauslomalle on korkea. Mutta poissaolo voi sitten olla pitkä, kun he kerran jäävät sairauspäivärahalle, koska sairauksia on jäänyt ehkä aiemmin hoitamatta.

– Uusien alkaneiden Kelan korvaamien sairauspoissaolokausien keskimääräinen yhteispituus oli vuonna 2013 reilut kaksi kuukautta. Työttömillä keskimääräinen Kelan korvaama sairauspoissaolo oli lähes viisi kuukautta ja yrittäjillä noin kolme kuukautta.

Blomgrenin mukaan Suomessa on eniten tutkittu kunta-alan työntekijöiden sairauspoissaoloja. Sen sijaan yrittäjien ja työttömien sairauspäiviä on tutkittu vähemmän.

Jo pitkään myös naisten ja miesten sairauspoissaoloissa on ollut selkeä ero, jonka arvioidaan jatkuvan.

– Naisilla on enemmän sairauspoissaoloja, mutta miehet ovat pitempään poissa sairauden takia.

– Tässä syynä voi olla se, että naiset hakeutuvat hoitoon herkemmin. Aiemmissa tutkimuksissa on myös selvitetty, että naiset kokevat sairauden enemmän toimintakykyä rajoittavaksi.

Mielenterveyden takia naisilla on pidempikestoisia poissaoloja.

Koska miehet eivät niin helposti lähde lääkäriin, heidän poissaoloistaan tulee naisten poissaoloja pitempiä, kun he sitten alkavat sairastaa.

Sairauksista kasvainten takia tulee pisimmät poissaolot.

– Kasvainten takia Kela maksaa vuosittain sairauspäivärahaa keskimäärin 70 päivältä saajaa kohden. Mielenterveysongelmien takia päivärahaa maksetaan keskimäärin 60 päivää, Blomgren sanoo.

Myös taantuma vaikuttaa poissaoloihin. Kun työttömyysaste on korkea, sairauspoissaolot vähenevät. Monet niistä, jotka olisivat taloudellisesti hyvänä aikana sairaana, ovat työttömänä. Toisaalta korkean työttömyyden aikana voi työssäolevien kynnys hakeutua lääkäriin olla korkeampi.

Päivän lehti

1.10.2020

Fingerpori

comic