Kanta-Häme

Ehdotus veisi alakouluja ja päiväkoteja

Uusien Visamäen koulun ja Kaurialan lastentalon rakentaminen sekä muutamien koulujen peruskorjaukset sisältyvät ns. uudisrakennusvaihtoehtoon, jota Hämeenlinnan kaupungin opetuspalveluiden tilaajapäällikkö Antti Karrimaa ehdottaa ensi tiistaina kokoontuvalle lasten ja nuorten lautakunnalle (lanula).

Jos asia etenee ehdotetusti myös kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa, se tarkoittaa Miemalan, Myllymäen ja Ortelan koulujen lakkauttamista lähivuosina.

Päiväkodeista sulkisivat ovensa Birger Jaarlin kadun, Kaivokadun, Kaurialan, Torikadun yksiköt sekä Ahveniston vuorohoito. Ojoisille ei myöskään rakennettaisi uutta päiväkotia.

Peruskorjattaviksi jäisivät silti Vuorentaan koulu (4,2 milj. e), Luolajan koulu (3,3 milj. e), Hämeenlinnan yhteiskoulun HYK-rakennus (9,3 milj. e), Lyseo (11,5 milj. e), Kaurialan lukion muutos yläkouluksi (2,85 milj. e) ja Eteläisten koulun päärakennus (800 000 e).

Uudisrakennusvaihtoehto sisältyy lanulan investointiesitykseen vuodelle 2017 ja sitä seuraaville taloussuunnitelmavuosille.

Karrimaa perustelee ehdotustaan sekä rahallisilla että toiminnallisilla syillä.

– Joutuisimme investoimaan runsaat pari miljoonaa euroa vähemmän kuin peruskorjausvaihtoehdossa.

Uudisrakennusvaihtoehdon investoinnit olisivat yhteensä noin 46,5 miljoonaa euroa, kun peruskorjausvaihtoehdossa investointitarve olisi 48,5 miljoonaa. Lisäksi pääomavuokrien osalta säästöt olisivat vuositasolla lähes 800 000 euroa.

– Saisimme myös pidempijänteisesti paremmat, terveydellisesti turvalliset tilat. Peruskorjauksiin tuppaa jäämään aina tiettyjä riskejä. Emme halua enempää homekouluja, hän lisää.

Esimerkiksi Miemalaa pitäisi remontoida 4,85 miljoonalla eurolla samalla kun oppilasmäärä olisi aleneva. Myllymäen peruskorjaus vaatisi 3,25 miljoonaa ja Ortelan koulu vajaat 2 miljoonaa euroa.

– On totta, että Ortelassa ei ole erityisiä silmällä havaittavia remonttihaasteita, mutta sähköjärjestelmät, viemäröinti ja vesijohdot tulevat tietyssä vaiheessa peruskorjausikään.

Ortelan koulun noin 140 oppilasta siirtyisivät Tuomelan kouluun, kunhan Hykin peruskorjaus tai jopa mahdollinen uudisrakennus saadaan valmiiksi. Suunnittelu alkaa ensi vuonna ja työt aikaisintaan vuoden 2017 lopulla kestäen pari, kolme vuotta. Hykissä Tuomela mukaan lukien on nyt yhteensä noin 690 oppilasta.

Miemalan koulun noin 120 oppilasta siirtyisivät tulevaan Visamäen kouluun, kuten myös karkeasti puolet Myllymäen noin 230 oppilaasta. Loput menisivät noin 680 oppilaan Seminaarin kouluun aikaisintaan syksyllä 2018, kun Nummen palvelukeskus on valmistunut.

Kaupunki on katsellut Visamäen koululle tonttia alueella sijaitsevan autokaupan läheltä.

Sen suunnittelu alkaisi ensi vuonna ja rakentaminen 2018. Käytössä koulu olisi varhaiskasvatuspalveluineen 2019–2020.

Uusi lastentalo päiväkoti- ja neuvolapalveluineen avautuisi Kaurialaan yläkoulun tontille aikaisintaan vuoden 2019 lopussa. Investointikustannukset olisivat 7 miljoonaa euroa.

Lopetusuhan alla olevien päiväkotien peruskorjaus ja Ojoisten uuden päiväkodin rakentaminen maksaisi 6,5 miljoonaa. HÄSA

Menot