Kanta-Häme

Ei hyvän vaan pahan päivän varalle – OP:n iskuryhmä neuvoo naisia sijoittamaan

Naiset ovat innostuneet sijoittamisesta, ja sijoitusvinkkejä jaellaan.
OP-ryhmän säästämisen ja sijoittamisen johtaja Katja Taponen (vas.) ja ekonomisti Henna Mikkonen kertovat, että naisille kannattaa järjestää omia sijoittajailtoja. - Naiset keskustelevat esimerkiksi sijoittamisesta mielellään omassa porukassa, he sanovat. Kuva Esko Tuovinen

Naiset elävät pitempään kuin miehet, ja ovat eläkkeellä pitkään. Myös naisten varallisuus kasvaa.

Nämä ovat painavia perusteluja sille, miksi naisten pitäisi olla kiinnostuneita säästämisestä ja sijoittamisesta.

OP Etelä-Häme järjesti viime viikolla naisille tarkoitetun sijoittajaillan, jossa puhuivat OP-ryhmän säästämisen ja sijoittamisen johtaja Katja Taponen ja OP:n ekonomisti Henna Mikkonen.

Mutta tarvitsevatko naiset todella omia sijoittajailtoja?

– Käytäntö kertoo, että tarvitsevat. Naiset keskustelevat sijoittamisesta mieluiten naisporukassa, ja he puhuvat eri tavalla kuin miehet, sanoo Henna Mikkonen.

– Sama ilmiö näkyy myös esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Siellä on sijoittamisesta kiinnostuneiden naisten ryhmiä, joihin aloittelijoiden on helppo tulla ja kokeneemmat neuvovat tulokkaita, Katja Taponen sanoo.

Erilaiset tavoitteet

Mikkonen ja Taponen kertovat, että sijoittamista on tutkittu paljon, myös sukupuolinäkökulmasta.

– Tiedetään, että naisten ja miesten tavoitteet sijoitustoiminnassa ovat usein erilaiset. Naiset säästävät esimerkiksi lomamatkoja tai perhettä varten, miehiä taas kiinnostavat nopeat voitot niiden itsensä takia.

Mikkonen kertoo esimerkin itsestään ja miespuolisesta kollegastaan. He keskustelivat sijoittamisesta, ja miespuolisella työkaverilla oli varsin tarkka tavoite. Hän halusi nousta kymmenportaisessa varallisuusluokituksessa yhtä pykälää korkeammalle.

– Minulla taas on tavoitteena kerätä sijoittamalla turvaa lapsille ja esimerkiksi lomamatkoja varten.

Eläkevuodet havahduttavat

Sijoittaminen kiinnostaa nyt maailmanlaajuisesti, ja myös naisten aktivoituminen on maailmanlaajuinen ilmiö. Suomessa uutisoitiin heinäkuussa, että OP:n rahastoihin sijoittaneiden naisten lukumäärä ohitti miehet.

Mikkonen ja Taponen kertovat, että naiset ovat havahtuneet pohtimaan sijoittamista muun muassa siksi, että toimeentulo eläkkeellä huolestuttaa.

Henna Mikkonen näyttää taulukosta, että 1980-luvulla naiset olivat eläkkeellä keskimäärin 8 vuotta. Vuonna 2015 keskimääräinen eläkkeelläoloaika oli kivunnut yli 20 vuoden.

Naiset elävät vieläkin noin kuusi vuotta pitempään kuin miehet, vaikka ero elinajanodotteissa on kaventunut.

– Eläkkeen pienuus saattaa yhä yllättää, ja naisten eläkkeet ovat keskimäärin pienempiä kuin miehillä, koska naisten palkat ovat matalampia ja työurat lyhempiä. Eläkeläisten velkaantuminen ja maksuhäiriöt ovat myös yleistyneet todella paljon.

Riskinotossa onnistumisia

Tutkimusten mukaan naiset ovat varovaisia sijoittajia, eli he valitsevat matalan riskin kohteita ja suosivat muun muassa korkorahastoja ja matalan riskin yhdistelmärahastoja.

– Toisaalta on kuitenkin huomattu myös, että jos naiset sijoittavat rohkeammin, he ovat myös aika hyviä sijoittajia. Se ei johdu niinkään osakkeiden valinnasta vaan siitä, että he käyvät kauppaa vähemmän. Tällöin aika tekee työtä heidän puolestaan.

Henna Mikkonen sanoo, että inflaatioprosentin ylittävää tuottoa on vaikea koota, jos ei ole valmis ottamaan ollenkaan riskejä.

Katja Taponen sanoo, että moni ajattelee sijoittamalla keräävänsä puskuria pahan päivän varalle. Hän kuitenkin pitäisi sijoittamisen ja varautumisen erillään.

– Pahan päivän varalle on syytä pitää vakuutukset kunnossa ja kerätä ehkä jokin pieni vararahasto. Sijoittamisessa varoja kootaan hyvän päivän varalle, hän sanoo. HÄSA

 

Näistä voi aloittaa

Katja Taponen ja Henna Mikkonen antoivat vinkkejä sijoittamiseen.

Alkuun pääsee hyvinkin pienellä summalla, kun se menee tililtä automaattisesti joka kuukausi.

Jos on mahdollista, tuloista kannattaisi sijoittaa 5 prosenttia kuussa.

Rahastosijoitus on Taposen ja Mikkosen mukaan kuin talopaketti, jolla pääsee helposti alkuun. Myöhemmin voi halutessaan rakentaa lisää ”pitkästä tavarasta” eli räätälöidä sijoituksia omin päin.

Osake vs. rahasto

Jos sijoittaa suoraan yrityksen tai yritysten osakkeisiin, sijoitusajan on hyvä olla pitkä. Tällöin lyhyen aikavalin heilahtelut eivät syö sijoituksen arvoa.

Rahastosijoitus on sijoittajalle helpompi vaihtoehto, sillä rahastoyhtiö valitsee sijoituskohteet, ja sijoitus on useimmin hajautettu moniin kohteisiin.