Kanta-Häme

"Ei ruotsi ole muita kieliä vaikeampaa"

Ruotsin kielestä laudaturin kirjoittanut riihimäkeläinen Rami Kivi väittää, että kielen opetussuunnitelmia muuttamalla oppiminen voisi helpottua.

– Ruotsin tunneilla kieli saadaan jotenkin tuntumaan paljon vaikeammalta kuin se on. Pakollisilla kursseilla keskitytään kieliopin kautta oppimiseen. Jos kieltä käytettäisiin enemmän puhumalla, oppiminen olisi helpompaa.

Rami Kivi myöntää arvioivansa tilannetta puolueellisesti, sillä hän itse opiskeli ruotsin kielen asuessaan Ruotsissa. Tosin oma kokemus antaa hänelle vertailupohjan. Kielikylpymäinen opiskelu Ruotsissa oli hauskaa ja helppoa, jolloin kieliopin lukeminen sujui muun ohessa.

– Voi olla, että pakkoruotsiajattelua on hyvin vaikea muuttaa. Se on päässyt juurtumaan niin syvälle.

Viiden kielen paperit

Ruotsin kieli innosti Rami Kiven kielten opiskeluun. Hän luki jo Ruotsissa ranskan kieltä. Muutettuaan Ruotsista Riihimäelle 14-vuotiaana, yläasteella ei päässyt lukemaan ranskaa, joten hän luki espanjaa.

Riihimäen lukiossa ranskan opinnot jatkuivat, joten ylioppilaskirjoituksissa hän kirjoitti äidinkielen lisäksi pitkän ruotsin, englannin, ranskan, saksan ja espanjan. Kielipaketin oheen mahtuivat vielä biologia ja pitkä matematiikka. Yhteensä siis kahdeksan ainetta, joista kolme laudaturia, neljä eximia cum laude approbaturia ja yksi magna cum laude approbatur.

Tähtäimessä diplomaatin ura

Tulevan ammatin valinta oli Rami Kivellä yhtä vaikeaa, kuin lähes kaikille valmistuville. Innostus kieliin auttoi siinäkin.

– Edessä on karsintakoe Jyväskylän yliopistossa, jonne haen lukemaan romaanista filologiaa eli käytännössä ranskaa. En tähtää opettajaksi vaan pyrin kielitieteellisen puolelle. Ajatus on, että hakeutuisin sitten Helsinkiin diplomaattikoulutukseen, jonka pohjaksi sopii mikä tahansa korkeakoulututkinto.

Diplomaatin uraa varten Rami Kivi aikoo täydentää opintojaan valtio-opilla, yhteiskuntaopilla ja muilla tarvittavilla yleistietoa lisäävillä opinnoilla.

Nyt hän keskittyy karsintakokeisiin, joiden jälkeen hänet tapaa Puuhamaassa kesätöissä. (HäSa)