Kanta-Häme

Ekokem rakentaa jätevoimalan Saloon

Jätteitä käsittelevä Ekokem suunnittelee uutta 100 miljoonan euron hintaista jätevoimalaa Salon Korvenmäelle. Voimala tuottaa Salon kaupungille kaukolämpöä ja myös sähköä.

Voimalassa on tarkoitus polttaa 110 000 tonnia Lounais-Suomen vuotuisesta 140 000 tonnin yhdyskuntajätteestä. Loput syntypaikkalajitellusta jätteestä kuljetetaan Riihimäen jätevoimalaan.

Ekokem on voittanut tarjouskilpailun Lounais-Suomen yhdyskuntajätteestä. Sopimus alkaa vuonna 2018 ja on voimassa 25 vuotta.

Jätevoimalan rakennustöiden arvioidaan työllistävän 300–400 henkeä. Vakituisia työpaikkoja syntyy laitokseen 15–20 ja lisäksi 10 jätteenkuljetukseen.

Ekokem pyrkii allekirjoittamaan lopulliset sopimukset jätteenhyödyntämispalveluista sekä kaukolämmön toimittamisesta kuluvan vuoden aikana. Voimalan rakentaminen alkaa heti sopimusten allekirjoittamisen jälkeen. (HäSa)