Kanta-Häme

Eläinlääkärien päivystys maakuntien harteille

Maakuntauudistuksessa kuntien vastuu eläinlääkäripäivystyksestä on tarkoitus siirtää maakunnille.

Maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin kertoo, että uuteen lakiin eläinlääkäripalveluista on tarkoitus sisällyttää velvoite maakunnille kiireellisen eläinlääkäriavun järjestämiseksi kaikkina vuorokaudenaikoina samalla tavalla kuin nykyisessä eläinlääkintähuoltolaissa.

– Kiireellisen eläinlääkäriavun tulee olla saatavilla palveluiden käyttäjien kannalta kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisella etäisyydellä maantieteelliset olosuhteet huomioonottaen, Hakulin toteaa.

Eläinlääkäripalveluiden lakiluonnoksessa nykyinen eläinlääkäripalvelujen järjestämisvastuu ehdotetaan siirrettäväksi käytännössä sellaisenaan kunnilta maakunnille.

Maakunta vastaisi tulevaisuudessa eläinlääkäripalvelujen, eli niin sanotun peruseläinlääkäripalvelun ja kiireellisen eläinlääkärinavun, järjestämisestä samalla tavalla kuin kunnat nyt.

Hakulinin mukaan luonnoksessa ei ehdoteta supistuksia julkisiin eläinlääkäripalveluihin nykyiseen lakiin verrattuna. Tarkoitus ei ole myöskään kasvattaa yksityisen sektorin osuutta.

Tällä hetkellä kunnaneläinlääkäriverkko kattaa myös harvaan asutut seudut. Suomen eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti on huolissaan siitä, että maakuntauudistuksessa toimipisteiden määrä voisi vähentyä ja etäisyydet kasvaa.

Hän uskoo, että nykyisenlaisten kunnallisten eläinlääkäripalvelujen hinnat saattavat nousta, jos maakunta järjestää palveluja markkinaehtoisesti maakuntalakiesityksen mukaan.

Lahden mielestä maakunnalla pitää olla vastuu kiireellisen eläinlääkäriavun järjestämisestä kaikille eläimille ympäri vuorokauden. Tärkeää on päivystyksen kohtuullinen etäisyys ja hinta.

– Päivystystoimintaa on vaikea saada kannattavaksi, ja se tarvitsee yhteiskunnan tukea, Lahti toteaa.

Suomen eläinlääkäriliitto pitää valitettavana sitä, että uuden lainsäädännön myötä eläinsuojeluvalvonta osoitetaan yleisesti maakunnan vastuulle.

Nykyisessä eläinlääkintähuoltolaissa terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan tehtävät osoitetaan kunnaneläinlääkärille. Uudesta laista nämä tehtävät on poistettu kokonaan, ja jäljelle jää vain laki eläinlääkäripalveluista.

Eläinsuojelulain päivityksessä eläinsuojelu osoitetaan maakunnalle, joka voi järjestää sen haluamallaan tavalla.

– Vaarana on, että valvonnan onnistuminen vaihtelee maakunnittain, Lahti sanoo

Eläinlääkäriliiton pelkona on, että eläinsuojeluvalvontaa voi tehdä jatkossa myös eläinten hyvinvointiin perehtymätön henkilö, mikä heikentää sekä valvonnan tasoa että eläimen omistajan oikeusturvaa.

Lahden mukaan virkaeläinlääkärijoukon merkittävä väheneminen voi myös heikentää kokonaiskuvaa alueen eläintaudeista ja eläinsuojelusta.

Ikävää on Lahden mielestä myös se, että kotieläintilojen kunnallisia eläinlääkärikustannusten tukia ollaan rajoittamassa tai poistamassa uudistuksessa.

Eläinlääkäripalvelut ovat siirtymässä maakuntiin osana ympäristöterveydenhuollon kokonaisuutta.

Oma Hämeen muutosjohtaja Matti Lipsanen sanoo, että etuna ja tavoitteena on sote-uudistuksen tapaan maakunnallisen palvelujärjestäjän leveämmät hartiat.

– Oma Häme -valmistelussa ei erityisesti tavoitella palvelujen keskittämistä. Eläinlääkäripalveluita on varmasti jatkossakin tarjolla sekä Hämeenlinnan, Riihimäen että Forssan seuduilla, Lipsanen toteaa.

Tällä hetkellä Kanta-Hämeen kunnilla on sekä omia että yhteisiä kunnaneläinlääkäreitä. Forssan seudulla on oma eläinlääkäripäivystyksensä, ja yksi päivystys palvelee Hämeenlinnaa, Riihimäkeä, Loppea, Hausjärveä, Janakkalaa, Hattulaa ja Hyvinkäätä.

Hämeenlinnan ympäristöjohtaja Juha Lahti kertoo, että seitsemän kunnan yhteinen päivystys on toiminut hyvin, ja kerrallaan päivystää aina yksi eläinlääkäri.

Tällä viikolla Oma Häme käynnisti tulevan maakunnan palvelukokonaisuuksien valmistelun ja suunnittelun myös maaseutu-työryhmässä, johon ympäristöterveydenhuolto kuuluu.

Lahti toivoo, että uudistuksessa mietittäisiin myös julkisen eläinlääkärijärjestelmän kehittämistä.

– Ei ole järkeä, että kaikki tehdään kuten ennenkin, mutta vain maakuntatasolla.

Maa- ja metsätalousministeriön laatima lakiluonnos eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta eläinlääkäripalvelulaiksi on toimitettu valtiovarainministeriölle ennen joulua muiden maakuntauudistukseen liittyvien lakimuutosten kanssa.

Valtiovarainministeriö lähettää koko paketin lausunnolle tänä keväänä. HÄSA

Päivän lehti

27.5.2020