Kanta-Häme

Elenia tarkastaa helikopterilla sähköverkon kuntoa

Sähköverkkoyhtiö Elenia oy tarkastaa tästä viikosta alkaen keskijännitteistä sähköverkkoa Kanta-Hämeessä helikopterilennoilla.

Lennoilla tallennetaan 3D-kuva-aineistoa sähköverkon ympärivuotista tarkastusta varten Lammilla, Hietoisissa, Tuuloksessa, Iso-Evolla, Riihilahdessa, Lepaalla, Parolassa, Iittalassa, Rengossa, Teurossa, Tammelassa, Räyskälässä ja Tervakoskella sekä myös Karkkilassa.

– Ilmakuvat ja laserkeilaukset ovat osoittautuneet tehokkaaksi ja luotettavaksi tavaksi tarkastaa sähköverkon kuntoa. Kuvauslennot jatkuvat Kanta-Hämeessä kesäkuun lopulle. Kuvauksessa on kaikkiaan 1250 kilometriä sähköverkkoa. Kaikkiaan kuvaamme sähköverkkoaan tänä kesänä noin 7000 kilometriä, sanoo kunnossapitoinsinööri Jukka Rajala.

Muutaman vuoden käytössä ollut työtapa on tehostanut sähköverkon ylläpitoa ja turvallisuutta.

– Lentokuvaus tuo esiin kohteita, joissa sähköverkon alla tai läheisyydessä on tavaraa, jotka voivat aiheuttaa turvallisuusriskin. Puutumme näihin ja opastamme turvaetäisyyksistä sähköverkkoon, Rajala selvittää.

Kertynyttä kuva-aineistoa voidaan lentää uudelleen tietokoneella ja tutkia sähköverkkoa yksityiskohtaisesti. Ilmakuvat tuovat esiin yksityiskohtia, joita aiemmin maasta tehdyssä tarkastuksessa ei ole välttämättä nähty lainkaan.

Tarkastusta tauoitta

Elenian urakoitsijan tarkastajat analysoivat kaksi- ja kolmiulotteisen kuva-aineiston ja tekevät työohjeet kohteen raivaus- ja kunnostustöistä kuvineen suoraan työryhmille.

– Vuodenaika ja säät eivät rajoita työtä, sillä kuva-aineiston avulla voimme tehdä tarkastusta tauotta. Nämä tarkastukset ovat osa toimenpiteitä, joilla parannamme sähkönjakelun varmuutta, Rajala sanoo.

Matalalla sähköverkon yläpuolella lentävässä helikopterissa on useita, erilaista kuva-aineistoa tuottavia kameroita. Kamerat tallentavat sekä tarkkaa lähikuvaa sähköverkosta että laajaa kokokuvaa johtokatualueesta.

Laserkeilauksella saadaan Rajalan mukaan erittäin tarkkoja kuvia puuston etäisyyksistä sähköverkkoon.

– Esimerkiksi sähköpylväiden latvojen ja pylväsmuuntamoiden tarkastaminen on jalan tehtävään tarkastukseen verrattuna helpompaa. Työ nopeutuu, kun voimme lähettää asentajat ja raivaajat pistämään paikat kuntoon valmiit työohjeet mukanaan.

Täsmäraivausta tarpeeseen

Verkkokuvauksen avulla Elenia tekee aiempaa tehokkaampaa tarpeen mukaista raivausta.

– Kohdennamme raivaukset sinne missä todellinen tarve on. Poisjäänyt aikaperusteinen raivauskierto ei aina riittävästi ottanut huomioon puuston erilaisia kasvuolosuhteita.

– Ilmakuvaus näyttää myös paremmin missä johtokatujen reunapuut kallistuvat sähköverkkoon päin. Johtokadun ulkopuolelta verkkoa uhkaavat puut on helpompi havaita ilmakuvista kuin maasta, Rajala sanoo.

Rajalan mukaan sähköverkon lentokuvaukset tehostavat myös verkkoinvestointien suunnittelua, kun teknisten verkostokuvien rinnalla on käytössä todelliset kuvat suoraan maastosta.

– Myös verkostosuunnittelijat hyödyntävät kuvamateriaalia ratkoessaan mitä verkostokomponentteja on paras käyttää. (HäSa)

Päivän lehti

26.10.2020

Fingerpori

comic