Kanta-Häme

Elokuussa avattu Nummikeskus on liian pieni sinne kaavailluille toimijoille – kirjaston henkilökunnalle aulana esitelty tila paljastuikin ruokasaliksi

Monitoimikeskuksessa ei ole tarpeeksi tilaa kaikille sinne kaavailluille toimijoille.
Nummikeskuksen kirjasto ja neuvola ovat saman käytävän varrella. Varsinaista odotustilaa neuvolassa ei ole, mutta asiakkaat voivat käyttää tähän tarkoitukseen myös kirjaston tiloja.

Elokuussa avatun Nummikeskuksen alkutaival ei ole sujunut kuopitta.

Etenkin keskuksessa sijaitsevien kirjaston ja neuvolan käyttäjät ovat havahtuneet tilojen pienuuteen. Hämeen Sanomissa kirjaston ahtautta ja meluisuutta on puitu mielipidepalstalla (HäSa 14.9.).

Keskukseen muuttaneen Jukolan kirjaston tilat pienenivät pinta-alaltaan yli puolella. Neuvolaan sen sijaan eivät mahtuneet suunnitelmista huolimatta työskentelemään koko Vuorentaan neuvolan henkilökunta, vaan osa henkilökunnasta sijoitettiin Voutilakeskukseen.

Hämeenlinnan lähikirjastojen palvelupäällikkö Irmeli Isokivijärvi kertoo, että Nummikeskusta suunniteltaessa kirjaston henkilökuntaa oli mukana Nummikeskuksen toiminnallista suunnitelmaa tehtäessä, mutta ei enää siinä vaiheessa kun varsinaisia tiloja suunniteltiin. 

– Kyllähän se kirjastotilojen koko oli pieni yllätys.

Esimerkiksi suunnitelmissa koulun aulatila, jossa kirjaston asiakkaiden oli tarkoitus lukea lehtiä, osoittautuikin myöhemmin käytännössä koulun ruokasaliksi.

Nummikeskuksen suunnittelussa mukana ollut tuolloinen Hämeenlinnan tilaajajohtaja ja nykyinen strategiajohtaja Markku Rimpelä kertoo, että ajatus kirjaston osalta oli tosiaan koko suunnittelun ajan, että tiloja voisi koulun lounasaikojen ulkopuolella laajentaa ruokasaliin.

– Mitään erillistä lukusaliahan siellä ei ole, vaan on ajateltu, että ruokasalia voi hyödyntää tähän. Tilaa siellä on, kunhan sitä vain käytetään.

Tilojen suunnittelussa lähdettiin liikkeelle siitä, että rakennuksen kokonaispinta-ala 10 000 neliömetriä piti jakaa eri toimijoiden kesken.

Nummikeskuksessa on koulun, kirjaston ja neuvolan lisäksi tällä hetkellä iltaisin urheilu- ja kulttuuritoimintaa. Keskukseen piti tulla myös esiopetusta, mutta alueen oppilasmäärän kasvun takia ryhmä ei mahtunut tiloihin.

– Kaikki valmiudet esipetukseen Nummikeskuksessa kuitenkin on, joten se voidaan sinne vielä tulevaisuudessa sijoittaa.

Suunnittelun aikana kirjastolta oli pyydetty tieto siitä, paljonko hyllymetrejä tiloihin tarvittaisiin. Kirjaston varsinaiset tilat on siis tarkoitettu ensisijassa näille hyllymetreille.

Rimpelän mukaan kirjaston henkilökunta oli ollut suunnittelun aikana kriittinen tilojen koosta. Hän kuitenkin nostaa esiin kirjastopalvelujen kehityksen.

– Kirjojen varaaminen onnistuu etänä, ja ne voi noutaa halutusta toimipisteestä. Myös e-kirjojen käyttö on lisääntynyt, jolloin tilaa ei tarvita niin paljon. Totta kai asiassa on huomioitu myös kustannusperusteet.

Isokivijärvi on osaksi samaa mieltä kuin Rimpelä.

– Nykyään yksittäisen kirjaston kokoelman ei tarvitse olla niin iso. Ja onhan Nummella hyvät mahdollisuudet kouluyhteistyöhön, kun lasten ja nuorten lukutaidon ylläpitoa pidetään tärkeänä asiana.

Isokivijärvi kertoo, että Nummikeskuksessa kirjaston henkilökunnalle ei ole työtiloja samalla tavalla kuin Jukolassa, joten muutos vaatii totuttelua myös heiltä.

– Toivomme, että entisen Jukolan kirjaston tiloihin avattavasta Kumppanuustalosta löytyy tilat lasten elokuville ja senioriväestön atk-opetukseen, joihin nyt ei ole tiloja Nummen kirjastossa. HÄSA

Nummikeskus

Monitoimikeskus, jossa toimivat koulu, neuvola ja kirjasto ja jonka tiloissa järjestetään iltaisin urheilu- ja kulttuuritoimintaa.

Kirjasto siirtyi keskukseen Jukolasta ja neuvola Vuorentakaa.

Jukolan kirjastossa hyötytilaa oli 450 m². Nummella tilaa on noin 100 m².

Neuvolatilat oli suunniteltu liian ahtaiksi, joten neuvolan työhuoneet päätettiin yhdistää kahdeksi isommaksi vastaanottohuoneeksi.

Päivän lehti

16.2.2020