Kanta-Häme

Ely ei vastusta enää Kaurialan koulun purkamista

Hämeen ely-keskus on muuttanut mieltään Kaurialan koulun purkamisesta.

Nyt ely-keskuksen kanta on, että koulu ei ole rakennusperintölain nojalla suojelemisen arvoinen.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on katsonut, että arkkitehti Viljo Revellin toimiston suunnittelemalla rakennuksella olisi kulttuurihistoriallista arvoa vain koulukäytössä.

Hämeenlinnan kaupunki ei puolestaan halua käyttää rakennusta kouluna, ja remontointi johonkin muuhun käyttöön merkitsisi suuria muutoksia. Näitä korjaustöitä ei todennäköisesti voi tehdä siten, että rakennuksen historiallinen kouluarvo säilyisi.

 

Kaurialan koulu suljettiin sisäilmaongelmien takia keväällä 2015.

Hämeen ely-keskus puuttui koulurakennuksen kohtaloon sen jälkeen, kun Hämeenlinnan ympäristö- ja rakennuslautakunta oli myöntänyt luvan purkaa rakennukset.

Keväällä 2015 ely-keskus valitti annetusta purkuluvasta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka kumosi purkuluvan kesällä 2016. Kumoamista hallinto-oikeus perusteli ely-keskuksen vireille panemalla ja keskeneräisellä koulurakennuksen suojeluprosessilla. Nyt tästä prosessista on siis luovuttu.

 

Museonviraston mielestä koulu pitäisi suojella modernismin ajan kouluarkkitehtuurin edustajana.

Ely-keskuksen tekemästä ratkaisusta voi valittaa ympäristöministeriöön.