Kanta-Häme

Ely-keskuksen rahoitus säilyi hyvällä tasolla

Hämeen ely-keskus myönsi viime vuonna rahoitusta Kanta- ja Päijät-Hämeen työllisyyden, yritystoiminnan ja ympäristön kehittämiseen runsaat 107 miljoonaa euroa.

– Rahoitus laski edelliseen vuoteen verrattuna 2,7 miljoonaa euroa, mutta säilyi kokonaisuutena hyvällä tasolla, sanoo ylijohtaja Pekka Savolainen.

Yritysten ja maatilojen kehittämiseen sekä ympäristöhankkeisiin käytetyt määrärahat kasvoivat. Työllisyyden hoidon määrärahat puolestaan supistuivat, ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituskysyntä heikkeni edellisestä vuodesta.

Työllistämishankkeiden keskeisinä kohderyhminä olivat nuoret ja pitkäaikaistyöttömät.

Työllistämismäärärahoja oli käytettävissä aiempaa vuotta vähemmän. Työvoimakoulutuksen osuutta supistettiin ja määrärahaa suunnattiin tukityöllistämiseen kunnille ja kuntayhtymille, yksityiselle sektorille sekä työmarkkinatuella oleville.

Edellisen vuoden tapaan rahoitettiin merkittävästi kolmannen sektorin toimijoiden toteuttamia työllisyyspoliittisia hankkeita erityisesti nuorten ja pitkään työttömänä olleiden tilanteen parantamiseksi.

TE-toimistojen kautta ely-keskus kanavoi alueen työllisyysmäärärahoja muun muassa aloittavien yrittäjien starttirahoihin 3,4 miljoonaa euroa. Uusien yritysten perustamisaktiivisuus kuitenkin laski Hämeen maakunnissa edelliseen vuoteen verrattuna.

Starttirahalla aloitti noin 400 uutta yrittäjää, mikä oli lähes kolmannes vähemmän kuin vuonna 2011.

Tekes-rahoitus laski

Tekes-rahoitusta myönnettiin noin 9,9 miljoonaa euroa, josta Päijät-Hämeen osuus oli noin 70 prosenttia ja Kanta-Hämeen noin 30 prosenttia.

Rahoitus laski selvästi edellisen vuoden tasosta. Tämä johtui Savolaisen mukaan pääosin siitä, että loppuvuonna peruuntui muutamia merkittäviä hankkeita, joiden yhteisarvo oli noin kolme miljoonaa euroa.

– Erityisesti haluttiin edistää pienten ja keskisuurten yritysten hyvää johtamista ja edistää uusia työn tekemisen tapoja ja työelämän käytäntöjen uudistumista. Työelämän kehittämishankkeisiin osallistui lähes 600 työntekijää.

Tutkimus-, kehitys- ja investointirahoituksesta noin 40 prosenttia suunnattiin nuorten, alle kuusi vuotta toimineiden yritysten hankkeisiin. Merkittävä osa hankkeista kohdentui energia- ja ympäristöalan haasteiden ratkaisemiseen ja liiketoimintojen kehittämiseen.

Pk-yritysten investointeihin ja kehittämishankkeisiin myönnettiin rahoitusta noin 8 miljoonaa euroa. Yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin runsaat 6 miljoonaa euroa, josta suurin osa kohdistui Päijät-Hämeeseen.

Energiatukea ely-keskus myönsi 1,26 miljoonaa euroa, josta suurin osa kohdistui teollisuuden energiasäästötoimiin. (HäSa)