Kanta-Häme

Ely-keskus edellyttää HS-vedeltä suunnitelmaa viemärivuotojen ehkäisemiseksi

Katumajärven rannalla viime viikonloppuna sattunut viemärivuoto oli yhdeksäs HS-Veden viemäriverkossa tänä vuonna tapahtunut jätevesipäästö.

Päästö aiheutui viemärin tukkeutumisesta ja päästö saatiin lopetettua sunnuntaina poistamalla viemärin tukos. Viranomaiset saivat ilmoituksen tuoreeltaan sunnuntaina ja ensimmäiset vesinäytteet otettiin maanantaina.

Koska ylivuotoja HS-Veden viemäriverkosta on sattunut viime aikoina runsaasti, Hämeen ely-keskus on edellyttänyt HS-Vedeltä toimintamallia siitä, miten jätevesipäästöjen sattuessa toimitaan torjunta- ja puhdistustoimenpiteiden, tiedotuksen ja näytteenoton suhteen.

Ely-keskus on lisäksi edellyttänyt, että HS-Vesi tekee vielä tämän kesän aikana yksityiskohtaisen suunnitelman ja aikataulun siitä, miten viemäriverkkoa ja jätevesipumppaamoita edelleen kehitetään ja kunnostetaan uusien jätevesipäästöjen ehkäisemiseksi.

HS-Veden edellytetään lisäksi raportoivan jatkossa säännöllisesti ympäristöviranomaisille viemäriverkossaan tekemistä kehittämistoimenpiteistä jätevesipäästöjen vähentämiseksi.

 

Uimarannoilta ja –paikoilta otettujen vesinäytteiden perusteella Katumajärven vettä voi käyttää normaalisti uima-, sauna- ja kylpyvetenä.

Tähän mennessä saatujen vedenlaatua, kuten ravinnepitoisuuksia kuvaavien tutkimustulosten perusteella jätevesipäästö näyttäisi sekoittuneen Katumajärven veteen.

Jäteveden vaikutusta esimerkiksi alusveden happi- tai ravinnepitoisuuksissa ei ollut nähtävissä järven eteläpään havaintopisteessä. Jätevesipäästön sisältämät ravinteet ja orgaaninen aine tuovat ylimääräistä kuormitusta jo ennestään kuormitettuun järveen.

Päästö kohdistui pitkulaisen Katumajärven eteläosaan, jossa vesi vaihtuu erityisen hitaasti. Ylimääräinen ravinnekuormitus näin keväällä kasvukauden alussa saattaa voimistaa järven levätuotantoa. Hämeen ELY-keskus edellyttää HS-Vedeltä Katumajärven tilan tarkkailun jatkamista.

 

Päivän lehti

24.10.2020

Fingerpori

comic