Kanta-Häme

Ely-keskus näkee piristymistä Kanta-Hämeessä

Hämeen Ely-keskus näkee toimialueellaan Kanta- ja Päijät-Hämeessä merkkejä elinkeinoelämän piristymisestä, joskaan työllisyystilanteen koheneminen ei ole todennäköistä lähimmän vuoden aikana.

Piristyminen koskee kaikkia seutukuntia Forssan seutukuntaa lukuunottamatta.

Forssan seudulla elinkeinoelämässä ei ole lähitulevaisuudessa näköpiirissä merkittäviä muutoksia. Kaupan alalla talouden lama on nähtävissä, ja se voi syventyä, ellei alueelle saada uutta teollisuutta.

Kasvua Forssan seudulla on näkyvissä vain energia- ja ympäristöaloilla, jotka eivät ole kovin suhdanneherkkiä. Rakennusalalla seudulla on tällä hetkellä varsin hiljaista.

Hämeenlinnan seudulla Rautaruukin kauppa luo toimialalle toisaalta positiivisia odotuksia, toisaalta epävarmuutta tulevaisuuden suhteen.

– Rakennusalalla jo sovitut sekä toteutuksessa olevat uudisrakennuskohteet kantanevat alan yli taantumavaiheen, Ely-keskus uskoo.

Yrityksiä palvelualoille

Korjaus- ja saneerausrakentaminen on Hämeenlinnan seudulla myös kohtuullisen vilkasta. Yrityksiä perustetaan suurimmaksi osaksi palvelualoille. Potentiaalisia kasvualoja ovat lähinnä kauppa ja logistiikka, teollisuuden toimialoilla kasvunäkymät ovat sen sijaan selvästi epävarmemmalla pohjalla.

Riihimäen seudulla keskeisillä toimialoilla Ely-keskus näkee hivenen positiivista virettä ja kehitystä, potentiaaliset kasvualat ovat lähinnä teknologiateollisuudessa.

Elintarvikealan tilanne seudulla on vakaa ja kasvuakin on näköpiirissä. Metalliteollisuudessa tilanne ja tulevaisuuden odotukset ovat kääntymässä myönteisiksi. Kaupan ja palvelujen sektorilla tilanne on vakaa, mutta kasvua ei ole lyhyellä aikavälillä näköpiirissä.

Elinkeinoelämän ja työllisyyden näkymiä arvioidaan Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 -katsauksessa, joka julkistettiin maanantaina Turussa. (HäSa)