Kanta-Häme

Ely selvittää taimenen nousua

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus peräänkuuluttaa tietoja kalojen noususta yläjuoksulle Puujoella ja Teuronjoella. Ely-keskus istuttaa Puujokeen 150 taimenta Vuolteenkosken alapuolelle. Nyt toivotaan kalamiesten palauttavan taimeniin liitetyn palautuslipukkeen, jos taimenet on pyydetty Vuolteenkosken yläpuolelta.

Istutuskokeen avulla ely haluaa selvittää, voivatko taimenet taistella tiensä avointen patoluukkujen kautta joen yläjuoksulle huolimatta veden voimakkaasta virtauksesta.

Teuronjoen ja Puujoen vuosina 2012 ja 2013 rakennettujen uusien kalateiden on tarkoitus helpottaa kalojen liikkumista joessa. Hämeen ely-keskus on rakentanut padon ohittavia kulkureittejä Oriharojärvellä ja Valkjärvellä Kärkölässä.

Hausjärvellä Puujoen Vuolteenkosken padolle suunniteltu kalatie tulisi huomattavan kalliiksi, joten sitä ei ole toteutettu. HÄSA

Päivän lehti

5.12.2020

Fingerpori

comic