Kanta-Häme

Energiarahat voivat hyvin

Hämeenlinnan Energian myynnistä saadut rahat ovat poikineet kaupungille tähän mennessä 47,6 miljoonan euron tuoton.

Sijoitusten arvo vaihtelee päivittäin, mutta viime vuoden lopulla jäljellä oli 83,1 miljoonaa euroa. Se on 6,6 miljoonaa enemmän kuin kaupunki sijoitti energiarahoja vuonna 2000.

Hämeenlinnan hallinto- ja talousjohtaja Ismo Uusitalo laskee, että vuosien aikana sijoituksista kertyneitä korkoja ja myyntivoittoja on nostettu kaupungin kassaan noin 41 miljoonaa euroa.

– Kaikki nostetut varat on käytetty vuotuisten käyttömenojen katteeksi, Uusitalo toteaa.

Tuotto vastaa puolta veroprosenttia

Keskimäärin energiarahat tuottavat kaupungille vuosittain noin neljä miljoonaa euroa.

Uusitalon mukaan vuosituotto vastaa lähes nykyisen Hämeenlinnan 0,5 veroprosentin tuottoa. Ilman energiarahoja kaupunki olisi siis joko joutunut vastaavasti supistamaan menojaan tai korottamaan veroprosenttia nykyisestä 19,5:stä 20:een.

– Parhaimmillaan salkunhoitajien hoitamien sijoitusten tuotto on ollut vuodessa 13,2 prosenttia, Uusitalo kertoo.

Hämeenlinnan valtuuston päätöksen mukaan korkeintaan 30 prosenttia energiarahoista saa olla sijoitettuna osakkeisiin ja osakerahastoihin. Tällä hetkellä niissä on noin 25 prosenttia sijoituksista.

Ilman energiarahoja Hämeenlinnan sijoitussalkku olisi huomattavasti nykyistä pienempi. Sijoituksista muita kuin energiarahoja on vain noin miljoona euroa.

Pääoma kasvanut inflaation verran

Valtuusto on lisäksi päättänyt, että energiarahojen pääoma on pidettävä vähintään 68 miljoonan euron tasossa.

Uusitalon mukaan pääoman on kuitenkin annettu olla ennallaan ja jopa hieman kasvaa, koska lainojen korkotaso on pysynyt lähes koko ajan sijoitustuottoja alhaisempana.

– Sen tähden investointeja on rahoitettu lainalla. Jos pääomaa käytetään, sijoitusten tuotto tietysti heti alenee ja vastaava tulo olisi sitten saatava jotenkin muuten, Uusitalo sanoo.

Pääoma on kasvanut suurin piirtein samaa vauhtia kuin inflaatio.

Vuosi sitten kaupungilla oli sijoituksissa kiinni kaikkiaan noin 80 miljoonaa euroa. Kun energiarahojen tämänhetkiseen arvoon lisätään miljoona euroa muita sijoituksia, kokonaispotti on siis kasvanut vuodessa noin neljällä miljoonalla eurolla.

Tällä hetkellä energiarahojen sijoitukset kattavat alle puolet kaupungin lainoista.

Hämeenlinnan kaupungin lainakanta ilman yhtiöitä oli viime vuoden alussa noin 175 miljoonaa euroa. (HäSa)