Kanta-Häme

Engelinrannan ensimmäisestä korttelista voi tulla korkeampikin kuin 7 kerrosta

Ensimmäiseen kortteliin voi tulla korkeampiakin asuintaloja.
Asemakaavaa rustataan nyt Paasikiventien tuntumassa olevaan kortteliin, joka on kuvan oikeassa alalaidassa.

Engelinrannan ykköskorttelin asemakaavan muutos on jo käytännössä alkanut. Kaupunginvaltuusto päätti kaavamuutoksen käynnistämisestä tämän kuun kokouksessaan.

Suunnittelualue on suhteellisen pieni, noin 0,8 hehtaaria. Alueen omistaa valtionyhtiö Senaatti-kiinteistöt, joka on esittänyt kaavamuutoksen aloittamista.

Tällä hetkellä korttelissa on huoltoasema, kylmäasema ja pikaruokapaikka. Nämä kaikki on tarkoitus aikanaan purkaa.

Arkkitehti Johanna Närhi kertoo, että kaavoituksen pohjana on Engelinrannan osayleiskaava. Sen korttelirakenne poikkeaa nykyisestä kaavasta. Esimerkiksi kadut asettuvat eri tavoin.

 

Osayleiskaava antaa asemakaavoitukselle suuntaviivat, mutta Johanna Närhen mukaan se on joustava.

– Esimerkiksi Hämeensaarentie ehkä noudattelee enemmän nykyistä sijaintiaan kuin osayleiskaavan linjausta.

Osayleiskaavaan suunnitellut korttelirajat eivät noudata maaomistussuhteita. Senaatti-kiinteistöjen eteläpuolella olevan alueen omistaa Hämeenlinnan kaupunki.

Nykyiseen Senaatti-kiinteistöjen kortteliin on osayleiskaavassa osoitettu useita seitsemänkerroksisia asuintaloja.

On silti mahdollista, että kortteliin tulee korkeampiakin taloja.

– Meillähän on nyt selvitys korkeasta rakentamisesta, jonka mukaan moottoritien tuntumassa 12-kerroksisetkin talot olisivat mahdollisia. On sitten tulkintakysymys, onko tämä jo sitä aluetta.

 

Kun valtuusto päätti asemakaavan muutoksesta, käytiin keskustelua siitä, laaditaanko Engelinrantaan nyt postimerkkimäisiä kaavoja grynderien ehdoilla.

Valtuutetut äänestivät Kirsi Ojansuu-Kauniston (vihr.) ponsiesityksestä, jossa toivottiin, että alue suunniteltaisiin kokonaisuutena ja kestävästi.

Ponsi ei saanut riittävästi kannatusta. Sinänsä kokonaissuunnittelua ei vastustettu, mutta monet valtuutetut katsoivat osayleiskaavan jo sinänsä takaavan suunnitteluun yhtenäisen linjan. Lisäksi muistutettiin, että valtuusto viime kädessä päättää asemakaavoista.

– Teemme asemakaavoituksen rinnalla kokonaissuunnitelmaa Engelinrantaan. Olisi kuitenkin liian raskas prosessi tehdä kerralla asemakaava koko alueelle. Siksi sitä tehdään paloissa, Närhi korostaa.

 

Ensimmäisen korttelin suunnittelussa on tarkoitus edetä suhteellisen nopeasti, sillä kaavaluonnoksen pitäisi tulla kaupunkirakennelautakuntaan jo joulukuussa.

Valmista pitäisi olla vuoden 2019 lopulla. Sitä ennen se tulee nähtäville pariinkin kertaan eli kaavaluonnokseen ja myöhemmin -ehdotukseen voi tehdä muistutuksia. HÄSA

Kaavoitusasiat löytyvät verkko-osoitteesta: http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Kaavat-ja-rakentaminen/Kaavoitus/

Päivän lehti

23.1.2020