Kanta-Häme

Engelinrannan kaavavalitus kumoon

Kaupunginvaltuuston hyväksymää, lainmukaista kaavaa ei voi kumota sillä perustella, että jonkun mielestä toisenlainen kaava olisi parempi. Näin toteaa Hämeenlinnan hallinto-oikeus Engelinrannan osayleiskaavaa koskevasta valituksesta.

Hallinto-oikeus hylkäsi Asunto-osakeyhtiö Hämeenlinnan Eteläkatu 10:n osayleiskaavasta tekemän valituksen.

Arkkitehti Johanna Närhi kaupungin maakäytön suunnittelusta arvioi, että Engelinrannan asemakaavan valmistelu voidaan ottaa mukaan ensi vuoden kaavoitusohjelmaan.

– Tähän asti olemme odottaneet hallinto-oikeuden päätöstä valituksesta.

Asunto-osakeyhtiö perusteli valitustaan muun muassa sillä, ettei kaavan valmistelussa noudatettu maankäyttö- ja rakennuslain vuorovaikutusta koskevia säännöksiä.

Lisäksi valittaja vetosi siihen, että Eteläranta oy:n hallituksessa istuvat valtuutetut olisivat olleet esteellisiä päättämään osayleiskaavasta.

Ensisijaisesti valituksessa vaadittiin päätöstä osayleiskaavasta kumottavaksi. Toissijaisesti vaadittiin sitä, että Engelinranta muutettaisiin puistoksi.

Hallinto-oikeus katsoi, että tiedottamisessa on noudatettu maankäyttö- ja rakennuslakia. Engelinrantaa kehittämään perustetun Eteläranta oy:n hallituksessa istuvilla valtuutetuilla ei katsottu olevan sellaista henkilökohtaista taloudellista intressiä asiassa, että heidän olisi pitänyt jäävätä itsensä päätöksenteosta.

Osayleiskaava on suunniteltu linja-autoaseman kortteliin ja Paasikiventien eteläpuolelle jäävälle ydinkeskustan alueelle. Suunnittelualue on noin 28 hehtaaria, josta maapinta-alan osuus on noin 20 hehtaaria.

Osayleiskaava sisältää noin 130 000 kerrosneliömetriä asuinrakentamiseen sekä liike ja palvelutiloja. Moottoritien varteen on suunniteltu pari 12-kerroksista taloa. Pääsääntöisesti asuintalot olisivat 7-kerroksisia. Alueelle arvioidaan syntyvän asuntoja maksimissaan 2 900 asukkaalle. HäSa