Kanta-Häme

Engelinrannan kaavoitus käynnistymässä

Hämeenlinnan kaupunki on käynnistämässä Engelinrannan asuinalueen osayleiskaavoituksen. Tavoitteena on, että kaava hyväksyttäisiin vuoden kuluttua.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan työn tavoitteena olevan löytää uusia malleja erityyppiselle asumiselle sekä luomaan sekoittunutta kaupunkirakennetta, jossa asumiseen yhdistyvät myös liike- ja toimistorakentaminen. Myös pysäköintiin etsitään ennakkoluulottomia ratkaisuja.

24 hehtaarin alueelle arvioidaan mahtuvan noin 100 000–120 000 kerrosneliötä asuntoja ja 17 000 kerrosneliötä liike- ja toimitiloja.

Ei kantaa linja-autoasemaan

Hämeensaaren eteläosaa kehitetään monipuolisena virkistys- ja ulkoilualueena. Kaavassa tutkitaan myös rantareitin kehittämistä jatkossa osana laajenevaa kansallista kaupunkipuistoa.

Suunnitelma ei ota vielä kantaa linja-autoaseman tulevaan kohtaloon. Sen mukaan on yhtä lailla mahdollista tutkia sen säilymistä kuin sen korvaamistakin uudella matkakeskusrakennuksella.

– Lisäksi voidaan selvittää, tuoko Paasikiventien linjauksen muutos Arvi Kariston kadun ja Kaivokadun välillä maankäytöllisiä mahdollisuuksia nykyiseen linjaukseen verrattuna, suunnitelmassa todetaan.

Asukkaat mukaan suunnitteluun

Kevään aikana jatketaan kaavahankkeeseen liittyvien erilaisten selvitysten tekoa. Esimerkiksi Pöyryltä tilattu Engelinrannan maaperän pilaantuneisuustutkimus valmistuu maaliskuun lopussa.

Lisäksi kaavatyön aikana on tarkoitus selvittää muun muassa rannanmuokkaustoimenpiteitä kuten täyttöä ja ruoppausta, pohja- ja hulevesiä sekä Paasikiventien kunnostukseen liittyviä linjausvaihtoehtoja.

Kaupunki on jo pitänyt ensimmäisen aloituskokouksen suunnittelutyöhön liittyen. Yhdyskuntalautakunnan on tarkoitus asettaa osayleiskaavan vireille kokouksessaan ensi tiistaina.

Sen jälkeen helmikuussa on tarkoitus järjestää tiedotustilaisuus asukkaille. Lisäksi asukkaille järjestetään huhtikuussa työpaja, jossa suunnitellaan korttelirakennemalleja.

Luonnos korttelirakennemallista pyritään saamaan nähtäville elokuussa, jolloin yhdyskuntalautakunta asettaisi asemakaavaehdotuksen nähtäville.

Kaupungin tavoitteena on, että kaavaehdotus hyväksyttäisiin vuoden 2014 alussa. (HäSa)

Mainos