Kanta-Häme

Engelinrannan osayleiskaavasta valitettiin

Kaupunginvaltuuston kesäkuussa hyväksymästä Engelinrannan osayleiskaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen.

Valittajana on Engelinrannan vieressä sijaitseva Asunto Oy Hämeenlinnan Eteläkatu 10.

Valituksessa vaaditaan ensisijaisesti kaavapäätöksen purkamista sekä toiseksi koko Engelinrannan kaavoittamista puistoksi.

Lisäksi valituksessa vaaditaan, että jos kaavapäätöstä ei kuitenkaan pureta, alueen asukas- ja rakennusmäärät pitäisi ainakin mitoittaa paremmin.

Engelinranta on markkinointinimi alueelle, joka kattaa Etelärannan ja Hämeensaaren alueet Paasikiventien eteläpuolelta sekä lisäksi linja-autoaseman.

Asuntojen lisäksi alueelle kaavaillaan tiloja erilaisille liiketoiminnoille.

Engelinrantaa kehittävän, kaupungin omistaman Hämeenlinnan Eteläranta Oy:n toimitusjohtaja Kristiina Koskiaho toteaa lyhyesti, että valitus ei tullut yllätyksenä.

– Tällaista osattiin odottaa. Asiasta on riittänyt niin paljon keskustelua.

Hämeenlinnan kaupungin yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäki toteaa, että hallinto-oikeudelle jätetyssä valituksessa ei sinänsä ole paljoakaan uutta.

– Samoja asioita on jo käsitelty kaavaprosessin aikana. Nyt oikeus sitten katsoo, ovatko asiat lain mukaan oikein hoidettu.

Osayleiskaavapäätöksen kumoamista vaaditaan muun muassa jääviysperusteella.

Valituksen mukaan kolme kaavan käsittelyyn ja päätöksentekoon osallistunutta valtuutettua olivat asiassa jäävejä, koska he ovat myös Eteläranta Oy:n hallituksen jäseniä.

Kuntalain esteellisyyssäännösten perusteella asiassa ei kuitenkaan pitäisi olla ongelmaa. Lähteenmäenkin mielestä jääviysperuste on väärä.

– Eteläranta Oy on kaupungin omistama yhtiö ja sen etu on yhtenevä kaupungin edun kanssa, joten eturistiriitaa ei synny. Kyseessä oleville henkilöille ei ole henkilökohtaista etua päätöksestä.

Kaavan kumoamista vaaditaan myös sillä perusteella, ettei se täytä maankäyttö- ja rakennuslain kaavalle asettamia vähimmäisvaatimuksia terveellisyydestä, turvallisuudesta ja viihtyvyydestä.

Kaupungin on annettava oma lausuntonsa valitukseen syyskuun 11. päivään mennessä. Lähteenmäen mukaan on hyvin vaikea arvioida, kauanko asian käsittely hallinto-oikeudessa kestäisi.

– Se voi olla puoli vuotta, toisaalta voi mennä vuosikin. HÄSA

Päivän lehti

4.4.2020