Kanta-Häme

Engelinranta etenee valtuustoon

Engelinrannan osayleiskaava etenee valtuuston käsittelyyn yhdyskuntalautakunnan hyväksymässä muodossa.

Tosin kaupunginhallitus äänesti esityksestä. Äänin 7-4 se kuitenkin etenee valtuustolle muuttamattomana.

Pro-koalitio on pitkin matkaa epäillyt Engelinrannan suunnitelmia ylimitoitetuiksi. Alueen korkeat maanpuhdistuskustannukset ovat myös epäilyttäneet. Lisäksi esimerkiksi kelluvien talojen kaavoittamista on pidetty epärealistisena.

Engelinranta on markkinointinimi, joka kattaa Etelärannan ja Hämeensaaren alueen Paasikiventien eteläpuolelta sekä linja-autoaseman.

Noin 28 hehtaarin alueelle kaavaillaan yli 100 000 kerrosneliötä uutta asumista, noin 11 000 kerrosneliötä uutta työpaikkarakentamista ja jonkin verran myös liikerakentamista ja palveluja.

Korkeimmat talot on sijoitettu alueelle länsilaidalle ja ne ovat 12-kerroksisia. Keskimäärin kerrosluku on seitsemän.

Kaavaehdotuksen tehokkuutta on nostettu, jotta maaperältään varsin hankalan alueen rakentaminen olisi kannattavampaa.

Alueen tiiviys on suunnitelmissa samaa luokkaa kuin läheisen ydinkeskustankin. Tavoitteena on, että se olisi hyvin suunniteltu jatke keskustarakentamiselle.

Asukkaita Engelinrantaan mahtuu noin 2 500 ja työpaikkoja noin 400. Kokonaisuudessaan suunnitelmien pitäisi toteutua 15 vuoden kuluessa.

Monet ovat epäilleet kelluvien talojen järkevyyttä Suomen olosuhteissa. Ne ovat yhä mukana kaavaehdotuksessa.

Niitä on suunniteltu Paasikiventien itäpäähän suurin piirtein nykyisen vierasvenelaiturin vaiheille.

Kaavaesitykseen sisällytettiin vielä viime vaiheessa tarkentavia määräyksiä vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aina, kun kajotaan järven pohjaan, alue täytyy tutkia ennen rakentamista.

Valtuusto saanee Engelinrannan käsittelyynsä jo seuraavaan kokoukseensa tämän kuun puolivälissä. Häsa

Päivän lehti

28.11.2020

Fingerpori

comic