Kanta-Häme

Engelinranta jakaa yhä mielipiteitä

Kelluvat talot kaihertavat edelleen osaa yhdyskuntalautakunnan jäsenistä. Engelinrannan osayleiskaava eteni kuitenkin esitetyssä muodossa nähtäville.

Yhdyskuntalautakunnassa istuvat Pro Hämeenlinnan -koalition edustajat kannattivat kaavaesityksen palauttamista valmisteluun. Ennen valmistelun jatkamista lautakunnan vähemmistö olisi halunnut selvyyttä keskikaupungin pysäköintiratkaisuun.

Lisäksi toivottiin, että Engelinrannan ja keskikaupungin osayleiskaavoja tarkasteltaisiin kokonaisuutena. Edelleen tarjottiin kaavoitukseen vaihtoehtoa, josta poistettaisiin kelluvat talot ja melueste Paasikiventien varresta.

Samalla toivottiin, ettei avointa näkymää linja-autoasemalta Vanajavedelle suljeta. Paasikiventie tulisi säilyttää nykypaikallaan, jotain saastuneiden maiden massojen vaihtoa tarvitse tehdä.

Ja vielä yhtenä vaatimuksena oli, että kaikkien rakennusten korkeudet suhteutettaisiin nykyisiin rakennuksiin siten, että rannassa olisivat matalimmat ja korkeus nousisi kohti keskustaa.

Tällä kertaa äänin 6-4 osayleiskaavaesitys kuitenkin etenee nähtäville.

Matalat esteet

Meluesteet on sisällytetty kaavaesitykseen edellisen nähtävillä olon jälkeen.

– Meluselvitysten mukaan Paasikiventiellä syntyy sen verran rengasmelua, että matala, noin metrin korkuinen melueste on todennäköisesti tarpeen rantareitin ja kadun väliin, vaikkei kelluvia taloja rakennettaisi, yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäki pohtii.

Samantyyppinen melueste on esimerkiksi Helsingin Pohjoisrannassa. Se ei näytä meluesteeltä vaan kiviaidalta.

– Ei ole tarkoitus vaatia estettä, joka peittää näkyvyyden järvelle.

Paljonko autoja?

Kaavaesityksestä poistettiin luonnoksessa mukana ollut pysäköintilaitos Eteläkadun varrelta. Sen sijaan on lisätty varaus pysäköintilaitokselle keskelle uutta asuinaluetta nykyisen Citymarketin itäpuolelle nyky-Tokmannin vaiheille.

– Olemme lähteneet siitä, että näin keskellä kaupunkia olevalla asuinalueella asukkailla ei ehkä ole niin paljon autoja kuin jossain syrjemmällä. Jos arviomme on väärä, kaavassa on varaus pysäköintilaitokselle, Lähteenmäki kertoo.

Lisäksi pysäköintiä kaavaillaan Paasikiventien alle.

Osayleiskaavaesitys on nähtävillä 30 päivän ajan. Siihen liittyvää tietoa löytyy kaupungin verkkosivuilta vireillä olevien kaavojen alta.

Kaavaesitystä esitellään tarkemmin yleisötilaisuudessa 23. maaliskuuta klo 17 alkaen Wetterin auditoriossa. (HäSa)