Kanta-Häme

Ensin valitaan Etelärannan vaihtoehdoista

Etelärannan yleiskaavoitus käynnistyy, mutta hitaammalla aikataululla kuin alun perin ajateltiin.

Yhdyskuntalautakunta haluaa varmistaa, että asukkaat saavat hankkeesta tietoa aikaisessa vaiheessa ja pääsevät myös antamaan näkemyksiään vaihtoehtoisiin korttelirakennemalleihin.

Asemakaava-arkkitehti Leena Roppola kertoo, että alun perin suunniteltu kaavarunko haluttiin muuttaa oikeusvaikutteiseksi aluevarausosayleiskaavaksi juuri siksi, että se takaa asukkaiden kuulemisen kaavatyön kuluessa.

– Suunnittelimme ensimmäistä tiedotustilaisuutta helmikuun loppuun, mutta hiihtolomien vuoksi se siirtyy maaliskuun puolelle. Silloin mahdollisimman monilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua tilaisuuteen.

Luvassa vaihtoehtoja

Kevään kuluessa on tarkoitus työstää vaihtoehtoisia korttelirakennemalleja. Yleisöllä on tilaisuus osallistua siihen keväällä järjestettävässä työpajassa.

Korttelirakennemallit tulevat myös nähtäville ja niitä voi kommentoida.

Yhdyskuntalautakunnan pitäisi käsitellä vaihtoehtoiset korttelimallit kesällä tai viimeistään alkusyksystä. Niistä valitaan sopiva jatkojalostuksen pohja, jota esitetään kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Valitun vaihtoehdon pohjalta tehdään osayleiskaavaluonnos, joka tulee nähtäville ja kommentoitavaksi ehkä loppuvuodesta.

Sen jälkeen tehdään osayleiskaavaesitys, jota odotetaan yhdyskuntalautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2014 kesällä. Lomien vuoksi valtuustokäsittely saattaa lykkääntyä alkusyksyynkin.

Keskeinen alue

Tilaajajohtaja Päivi Salorannan mukaan aikataulu viivästyy, mutta on tärkeätä, että asukkailla on vaikuttamismahdollisuus näin keskeisen alueen suunnittelussa.

Osayleiskaavan linjauksista päättävät kuitenkin luottamuselimet, viime kädessä kaupunginvaltuusto.

Etelärannasta käytetään myös markkinointinimeä Engelinranta. (HäSa)

Päivän lehti

4.4.2020