Kanta-Häme

Entinen toimitusjohtaja tuomittiin kavalluksesta

Hyvinkään käräjäoikeus on tuominnut Suomen Urheiluilmailuopiston entisen toimitusjohtajan törkeästä kavalluksesta. Lisäksi oikeus katsoo hänen syyllistyneen törkeään velallisen petokseen ja törkeään kirjanpitorikokseen.

Oikeus tuomitsi entisen toimitusjohtajan vuoden ja yhden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Teot tapahtuivat kevättalven 2007 ja kevään 2012 välillä, kun tuomittu toimi Suomen Urheiluilmailuopiston toimitusjohtajana.

Vastaaja velvoitetaan maksamaan Suomen Urheiluilmailuopistolle yli 24 000 euroa vahingonkorvauksia ja korvauksia oikeudenkäyntikuluista. Lisäksi hänet velvoitetaan maksamaan kahdelle velkojalle vahingonkorvauksia 5 000 euroa.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Entinen toimitusjohtaja kavalsi oikeuden mukaan Suomen Urheiluilmailuopistolta yli 63 000 euroa. Tuomittu siirsi opiston varoja lähipiirinsä hallitseman yhtiön tilille ilman lupaa tai liiketoimintaan perustuvaa perustetta.

Varat sekoittuivat henkilön omiin varoihin, ja niitä on käytetty myös tuomitun perheen menoihin. Syytetty maksoi osalla kavalletuista varoista Suomen urheiluilmailuopiston laskuja.

Kavallettujen varojen huomattava määrä ja entisen toimitusjohtajan menettely kokonaisuutena arvioiden käräjäoikeus katsoo kavalluksen törkeäksi.

Käräjäoikeus pitää kirjanpitorikosta törkeänä vuoden 2011 osalta, jolloin tuomitun lähipiirin hallitsemassa yhtiössä ei ole pidetty lainkaan kirjanpitoa eikä laadittu tilinpäätöksiä. Samanaikaisesti yhtiön ja sen lähipiirin välillä on ollut paljon rahaliikennettä, josta ei ole tositteita.

Käräjäoikeus pitää tuomitun menettelyä törkeänä velallisen petoksena sen pitkän ajan, suunnitelmallisuuden, ilmoittamatta jätettyjen tulojen suuren määrän ja sen perusteella, että tuomitun katsotaan tavoitelleen menettelyllään huomattavaa hyötyä.

Entinen toimitusjohtaja on jättänyt ilmoittamatta opiston yhtiölle maksamia konsulttipalkkioita, joita on pidettävä käräjäoikeuden mukaan hänen tuloinaan, yhteensä yli 100 000 euroa. Tuomittu jätti tulojaan ilmoittamatta ulosottomenettelyssä lähes viiden vuoden ajan.

Syyttäjän mukaan entinen toimitusjohtaja sai opistolta niin alhaista kuukausipalkkaa, ettei se ollut ulosottokelpoista. Samaan aikaan opisto maksoi eri korvausta konsulttiavusta toimitusjohtajan lähipiirin omistamalle yritykselle.

Toisen Urheiluilmailuopiston entisen työntekijän syytteet törkeästä velallisen petoksen avunannosta hylättiin.

Käräjäoikeus katsoo, että syytetty ei ole tahallaan auttanut entistä toimitusjohtajaa törkeän velallisen petoksen tekemisessä tai ollut tietoinen tämän aikeista.

Suomen Urheiluilmailuopisto toimii Räyskälä-säätiön kentällä Lopella. Osakeyhtiömuotoisen yleishyödyllisen voittoa tavoittelemattoman yrityksen omistajina ovat Suomen ilmailuliitto 83 prosentilla sekä Lopen kunta, Räyskälä-säätiö ja Jämi-säätiö.

Opisto saa opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuotuista noin 200 000 euron toiminta-avustusta. HÄSA

Päivän lehti

17.2.2020