fbpx
Kanta-Häme Forssa

Envor Biotechia ja yhtiön johtohahmoja syytetään ympäristön turmelemisesta: pohja- ja pintavesiä pilaantunut, bakteerit aiheuttaneet vaaraa terveydelle

Yhtiön epäillään laiminlyöneen ympäristölupaa jätteiden vastaanottamisessa, varastoinnissa ja käsittelyssä. Käräjäoikeuskäsittely alkoi maanantaina. Vastaajat kiistävät syytteen.
Envor Biotechia koskevan tapauksen käsittely alkoi Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa maanantaina. Käsittelyyn on varattu useampi päivä. Mika Laine istuu edessä oikealla. Kuva: Riku Hasari / HäSa
Envor Biotechia koskevan tapauksen käsittely alkoi Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa maanantaina. Käsittelyyn on varattu useampi päivä. Mika Laine istuu edessä oikealla. Kuva: Riku Hasari / HäSa

Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa käynnistyi maanantaina oikeudenkäynti, jossa forssalaisen Envor Biotech oy:n (nyk. Loimi Kierto oy) Mika Laine ja yhtiön entinen toimitusjohtaja Asko Hänninen ovat syytettyinä törkeästä ympäristön turmelemisesta.

Haastehakemuksen mukaan ympäristöluvan vastainen toiminta ajoittui kesäkuusta 2012 tammikuulle 2019. Hännisen osalta syyte ulottuu vain huhtikuuhun 2017.

Syyttäjä vaatii Mika Laineelle 60–90 päivän ehdollista vankeusrangaistusta ja Asko Hänniselle 60–90 päiväsakon suuruista sakkorangaistusta.

Envor Biotech oy:lle vaaditaan vähintään 50 000 euron yhteisösakkoa ja 204 000 euron rikoshyödyn menettämistä valtiolle.

Syyttäjänä toimii Talvivaara-oikeudenkäynnistä tuttu Heikki Ylisirniö. Asianomistajana on Hämeen Ely-keskus.

Aineita sekoitettu varastoaumoihin

Mika Laine on toiminut yhtiön pääomistajana, toimitusjohtajana, tuotantojohtajana sekä hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä. Asko Hänninen oli yhtiön hallituksen varsinaisen jäsen ennen kuin hänestä tuli toimitusjohtaja vuonna 2014.

Syyttäjä katsoo, että Laine ja Hänninen laiminlöivät vuonna 2012 myönnetyn ympäristöluvan noudattamista. Yhtiö on vastoin ympäristölupaa käsitellyt ja säilyttänyt jätteenkäsittelyalueella hygienisoimatonta jätevesilietemädettä, biojätettä ja mäntypikiöljyä.

Aineet on sekoitettu kentällä oleviin varastoaumoihin, vaikka ne olisi pitänyt käsitellä biokaasu- tai kompostointilaitoksessa.

Jälkikypsytyskentälle on lisäksi päätynyt laitoksille vastaanotettua käsittelemätöntä jätettä. Kentällä on ollut enimmillään ainakin 72 100 tonnia erilaisia jätemassoja, joihin edellä mainitut jätteet on sekoitettu. Kentällä olisi saanut olla jätettä korkeintaan 10 000 tonnia.

Kompostointikentän asfaltti ei myöskään ole ollut riittävän tiivis.

Pohjavesi ei sovellu talousvedeksi

Rikkonaisen asfaltin vuoksi alueen pohjavesi on kuormittunut eikä sovellu talousvesikäyttöön. Myös Kuhalanojan suuntaan laskevien ojien pintavedet ovat pilaantuneet. Vesiin kertyneet ulosteperäiset bakteerit ovat aiheuttaneet vaaraa terveydelle.

Luvanvastaisen toiminnan seurauksena maaperään ja lähivesiin on valunut hartsihappoja, jotka ovat muuntuneina myrkyllisiä maaperäeläimille ja vesieliöille. Varastoiduista maa-aineksista on mitattu ohjearvon ylittäneitä arseeni-, kadmium- ja kuparipitoisuuksia.

Suuret jätekasat ovat aiheuttaneet myös alueen roskaantumista ja haittaeläinten, kuten lintujen, lisääntymistä alueella.

Valvontaviranomainen on antanut yhtiölle huomautuksia, kehotuksia ja määräyksiä toiminnan saattamiseksi ympäristöluvan mukaiseksi.

Vastaajat kiistävät syytteen

Mika Laine, Asko Hänninen ja Loimi Kierto oy (ent. Envor Biotec oy) kiistävät syytteen sekä rikoshyötyä ja yhteisösakon määräämistä koskevat vaatimukset. He myös vaativat valtiota korvaamaan oikeudenkäyntikulunsa.

Käräjäoikeudelle antamassaan vastauksessa he muun muassa toteavat massojen olleen pääosin muita kuin jälkikypsytyksessä olevia massoja, eivätkä ne olleet luvanvastaisia laadultaan ja määrältään.

Vastaajat katsovat ympäröivän alueen kuormittumisen johtuvan koko Envitech-alueen toiminnan yhteisvaikutuksesta ja korostavat kehittäneensä yhtiön toimintaa yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Asian käsittelyyn on varattu oikeudessa koko alkuviikko. HÄSA

Menot