Kanta-Häme

Eritasoliittymällä kiire Lopen kirkonkylään

Liikennevaloista ei saada ratkaisua Lopen kirkonkylän Nesteen liittymän ongelmiin. Kuolonkolareista ja onnettomuuksista voidaan päästä eroon kantatie 54:n ja Yhdystien risteyksessä eritasoristeyksen tai kiertoliittymän avulla.

Liikennejärjestelyjen esitykset ovat syntyneet Hämeen ammattikorkeakoulun liikennealan opinnäytetyönä. Pilpalasta kotoisin oleva Juha Puolitaival keräsi työhönsä myös kuntalaisten näkemyksiä risteyksestä Facebookin avulla.

Eritasoliittymän toteuttaminen ratkaisisi Juha Puolitaipaleen mielestä risteyksen ongelmat parhaalla tavalla. Yleissuunnitelma eritasoristeyksestä laadittiin jo vuonna 1997, mutta odottaa vielä toteuttamista.

– Eritasoliittymään pitää löytyä rahat, sillä risteyksen turvallisuus on ratkaistava nopeasti. Taajamassa liikutaan kantatien yli yhä enemmän, kun rakentaminen laajenee. Kantatien liikennemäärät kasvavat ennustettua paljon nopeammin, korostaa Juha Puolitaival.

Juha Puolitaival myöntää, että kiertoliittymä olisi eritasoratkaisua halvempi. Jos se rakennetaan, risteys saa odottaa vuosikymmeniä eritasoratkaisua, vaikka kantatien yli kulkevan liikenteen määrä kasvaa ja kantatien liikenne lisääntyy.

Eritasoliittymässä kantatien liikenne ei hidastuisi ja yhteys kirkonkylästä Ojajoelle kulkisi alikulkutunnelissa. Yhdystien yhteyteen saataisiin myös kevyen liikenteen väylä alikulkutunneliin.

Kiertoliittymä vähentäisi liikenneonnettomuuksia hidastamalla nopeuksia ja muuttamalla risteykseen saapujien ajolinjoja, jolloin häikäistyminen vähenisi. Se kuitenkin vaikeuttaisi raskaan liikenteen kulkua eikä ratkaisisi kevyen liikenteen ongelmia.

Valot synnyttävät jonoja

Liikennevalot eivät innostaa sen paremmin kuntalaisia kuin Juha Puolitaivalta. Valot ruuhkauttaisivat tietä, jolla liikenne nyt sujuu vaivatta.

Kääntyvät autot joutuisivat odottamaan selvästi nykyistä pitempään. Rekkojen olisi vaikea kiihdyttää pysähtymisen jälkeen riittävästi päästäkseen Riihimäen suunnassa edessä olevan mäen päälle. Sama ongelma vaivaa myös kiertoliittymää.

Suoraan ajavien olisi pakko pysähtyä liikennevaloihin, jolloin ajonopeudet laskisivat ja onnettomuudet vähenisivät.

Risteyksessä rytisee, kun aurinko häikii

Nesteen risteyksessä on kolaroitu kymmenen vuoden aikana lähes tuhat kertaa. Vuoden 2006 ja 2012 välillä risteyksessä on kuollut kaksi ihmistä ja loukkaantui yhdeksän.

Lopelle kääntyville risteys on aamuisin ja iltaisin hankala, sillä aurinko häikäisee itä–länsisuuntaan linjatulla tiellä. Riihimäeltä illalla Lopelle tulevat nousevat mäkeä kohti liittymää ja häikäistyvät mäen harjalla vain 400 metriä ennen liittymäkaistaa.

Vastaantulevaa liikennettä ei hahmoteta taustaa vasten, jolloin syntyy riski kolaroida erityisesti moottoripyörien kanssa.

Kirkonkylän kannalta nykyinen risteys hankaloittaa kulkua kantatien toiselle puolelle. Jalankulkijat ja pyöräilijät kulkevat tien laitaa, koska omaa väylää ei ole.

Kantatien liikenne kasvussa

Liikenne liittymässä kasvaa, kun kantatien pohjoispuolella oleva Ojajoenkaaren yritysalue laajenee. Kantatien liikennemäärät ovat kasvaneet jo ennustettua nopeammin.

Eritasoliittymää suunniteltaessa vuonna 1997 ennustettiin autoja kulkevan vuonna 2010 vuorokaudessa 5 100, mutta vuonna 2012 määrä oli 6 900 ja määrän ennustetaan olevan vuonna 2030 jo 9 200 autoa vuorokaudessa. (HäSa)

 

 

 

 

 

Mainos