Kanta-Häme

Ero jätelautakunnasta poikii isot kulut kunnalle

– Meillä on Lopella toimiva jätteenkeräilyjärjestelmä, jota ei ole syytä lähteä purkamaan. Me haluamme, että paikallisilla ja alueellisilla yrittäjillä on mahdollisuus edelleen hoitaa keräily. Samalla halutaan selvittää laajemminkin jätehuollon hintapolitiikkaa, sanoo loppilainen valtuutettu Jarmo Laukkanen (kok.).

Laukkanen on tehnyt kunnanvaltuustossa aloitteen, että Loppi eroaisi Kolmenkierrosta ja hoitaisi jätekuljetukset sekä jätehuollon itsenäisenä kuntana. Vastaava on tehty myös Hausjärvellä ja Janakkalassa.

Lausuntoluonnos hyväksyttäväksi

Jos yksi kunta haluaa erota 12 kunnan yhteisestä jätehuoltolautakunnasta ja siis myös jätehuoltoyhtiöstä, Kiertokapulasta, irtisanomisaika on neljä vuotta.

Lisäksi eroavan kunnan on maksettava jopa kahdeksan vuotta korvausta taloudellisista menetyksistä, joita irtautumista seuraa tarpeettomiksi käyvien investointien tai vajaakäytön vuoksi.

Näin todetaan valmistelijan lausuntoehdotuksessa, jonka Kolmenkierto eli Kiertokapulan jäsenkuntien yhteinen jätelautakunta käsittelee ensi torstaina.

Lausunto annetaan Lopen, Hausjärven ja Janakkalan kunnille, joissa valtuutetut ovat vaatineet irtautumisen selvittämistä.

Ero on mahdoton ajatus

Lopen kunnanjohtaja Karoliina Viitanen odottaa lausuntoa Kolmenkierrolta, mutta valmistautuu esittämään kunnanhallitukselle, ettei kunta ero jätelautakunnasta. Ero lautakunnasta merkitsisi automaattisesti eroa myös Kiertokapulasta, jolloin kunnan on hoidettava jätelain edellyttämä jätehuollon järjestäminen kokonaisuudessaan itse.

– En näe minkäänlaisia mahdollisuuksia, että kunta voisi selvitä velvoitteesta itse. Kiertokapulan toiminnasta ei ole koskaan kantautunut valituksia. Jos jätteiden kuljetusjärjestelyihin ollaan tyytymättömiä, meidän on löydettävä jätelautakunnan kanssa neuvottelemalla kompromissiratkaisu, Karoliina Viitanen toteaa.

Samaa mieltä on myös Hausjärven kunnanjohtaja Päivi Terävä, joka ei usko, että asian käsittely vaatii laajaa selvittelyä tai kustannuslaskelmia.

– Jos luottamusmiehet niitä vaativat, ne tehdään.

Vs. jätekoordinaattori Sirpa Viholainen Kolmenkierrosta toteaa, että lautakunta on tehnyt päätökset yhdyskuntajätteen keräilyn siirtämisestä kunnan järjestämäksi sekä sako- ja umpikaivolietteen keräilyn pysyvän kuljetusyrittäjän ja asiakkaan sopimuksella hoituvana. Molemmista on valitettu hallinto-oikeuteen.

– Lautakunta toivoo, että jätteiden kuljetuksen kilpailutus jaetaan kunnissa pienemmiksi osa-alueiksi, jolloin myös pienyrittäjillä on mahdollisuus osallistua, Viholainen kertoo.

Ero merkitsee isoja menoja

Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski ovat siirtäneet jätehuollon palvelutehtävät omistamalleen Kiertokapula-yhtiölle. Kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii yhteinen jätelautakunta. Ero lautakunnasta merkitsee samalla eroa Kiertokapulasta.

– Nyt arvostellaan jätelautakuntaa, ei Kiertokapulaa. Joka tapauksessa tämä on ensimmäinen kerta, kun omistajakunnista kuuluu arvostelua. Kunnat ovat olleet tyytyväisiä toimintaan, josta niille on koitunut vain kertaluontoinen osakasmaksu, toteaa Kiertokapulan toimitusjohtaja Kari Mäkinen.

Kiertokapula kattaa toimintakulunsa tuloilla, jotka se hankkii toiminnasta perittävillä maksuilla ja hyödynnettävien jätejakeiden myynnillä.

Jos Kiertokapulasta eroaa, kunnan on mietittävä minne sekajätteet toimitetaan käsiteltäviksi ja poltettaviksi. Sen lisäksi on ratkaistava biojätteiden, vaarallisten jätteiden ja yritysjätteiden keräily ja vastaanotto. Kunnan on järjestettävä myös esimerkiksi hyötyjätepisteet, sovittava saastuneiden maiden vastaanotto ja järjestettävä kuntalaisille neuvontaa sekä tiedotusta.

– Nyt nämä palvelut eivät maksa osakaskunnalle mitään, Mäkinen toteaa. (HäSa)

Päivän lehti

30.10.2020

Fingerpori

comic