Kanta-Häme

Eroon virkamiesten koukeroista

Tilaaja-tuottajamalli, eli tiltu, on esimerkkisana sellaisesta virkamieskielestä, jota monen aikuisenkin on vaikea ymmärtää.

Ahveniston ja Iittalan koulujen oppilaat selvittivät, mitä selkokieli tarkoittaa, ja etsivät yksinkertaisemmat selitykset sellaisille sanoille tai ilmaisuille, joita he eivät ymmärtäneet. Vaikeista sanoista he kirjoittivat hallintokielen sanakirjan.

Ahveniston koulun ysiluokkalaiset Lotta Teppo ja Eetu Krokberg olivat mukana kirjoittamassa tarinoita, joissa eri elämäntilanteissa olevat Tiltu-hahmot käyttävät kaupungin palveluja.

Molempien mielestä projekti oli tärkeä ja opettavainen.

– Vaikeisiin sanoihin törmää koko ajan esimerkiksi virallisissa asiakirjoissa ja uutisissa. Olisi kivaa, että asioista puhuttaisiin yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi, Teppo toteaa.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Kaisa Koski pitää projektia tärkeänä ja toivoo, että vastaavaa tehtäisiin muuallakin kuin kouluissa. Sanakirja laadittiin vain parin viikon äidinkielentuntien aikana viime syksynä.

– Tämä oli meille virkistävä projekti, mutta ei riitä, että vain koululaiset kiinnittävät huomiota virkamiesjargoniin.

Kosken mukaan työtä riittäisi muillekin.

Hämeenlinna on saanut Unicefin lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Selkokielistäminen on osa kehittämistyötä. Siksi oppilaat tutustuivat kaupungin visioon, arvoihin, strategiaan ja palvelusopimuksiin ja muuttivat ne ymmärrettävään muotoon.

– Aluetilaisuuksissa toivottiin jo syksyllä 2014, että kaupungin virkamiehet käyttäisivät aiempaa selkeämpää kieltä. Siksi päätimme aloittaa tämän kokeilun, kertoo Hämeenlinnan kaupungin osallisuuskoordinaattori Mervi Hiltunen.

Projektissa toteutetut aineistot ovat nähtävissä lasten ja nuorten osallisuusoppaassa.

Videon ja tarinoiden lisäksi oppilaat tekivät erilaisia sanastoja sekä sarjakuvia, joissa kaupungin palveluihin liittyvät termit on selitetty niin, että oppilaat ymmärtävät ne itsekin.

Hiltusen mukaan aikaansaatu materiaali tullaan toimittamaan kaupungin virkamiehille ja luottamusmiehille.

– Tavoitteena on, että virkamieskielestä saataisiin jatkossa vähemmän koukeroista.

Konnarin ja Ortelan koulujen 3.- ja 4.-luokkalaiset pääsivät myös mukaan selkokielistämisprojektiin. Alakoululaiset miettivät selkeän kielen ja sanavalintojen merkitystä.

Oppilaat tekivät lyhyen videon, jonka tavoitteena on muistuttaa selkeän kielen käytöstä.

Alakoululaiset selittivät Hämeenlinnan arvoja esimerkiksi näin: ”Kestävä elämäntapa on semmosta kulttuuria, että niinku tavat ei katoa mihinkää, esimerkiks niinku jouluna koristellaan.” HÄSA

Päivän lehti

6.7.2020