Kanta-Häme

Eroon vuokralääkäreistä ensi vuoden aikana

Terveyskeskusliikelaitos pyrkii kohentamaan talouttaan ensi vuonna luopumalla kokonaan vuokralääkäreistä ja -hammaslääkäreistä.

Tällä hetkellä Lammin terveysasemalla työskentelee yksi, Vanajaveden sairaalassa kahdesta neljään ja hammashuollossa kolme vuokralääkäriä.

Tilaajaylilääkäri Markku Nurmikari kertoo, että kaikkiaan ostolääkäripalvelut maksavat liikelaitokselle vuosittain noin 1,5 miljoonaa euroa. Hän arvioi, että summasta olisi nipistettävissä ensi vuonna vajaat 200000 euroa, jos suurin osa tehtävistä saataisiin hoidettua liikelaitoksen omana toimintana.

Liikelaitoksen toimitusjohtajan Risto Mäkisen mukaan tavoite ei ole mitenkään mahdoton. Rekrytointeja tehdään sitä mukaa kuin sopimukset vuokralääkärifirmojen kanssa ovat katkolla.

– Kun liikelaitos perustettiin, meillä oli ongelmia rekrytoinnissa. Ylilääkäri Virpi Kröger on tehnyt hyvää työtä ja onnistunut palkkaamaan vuosina 2010-13 jo yli 20 uutta lääkäriä, Mäkinen kiittelee.

Hänen mukaansa käyttöön otetut rekrytointilisä ja työn tuki helpottavat lääkäreiden palkkausta vakituisiin työsuhteisiin.

Säästöjä etsitään vielä

Liikelaitos on suunnitellut ensi vuonna myös muutamia muita rakenteellisia muutoksia toimintaansa. Niistä ei ole kuitenkaan päästy vielä tilaajan eli Hämeenlinnan kaupungin keskuudessa täyteen yhteisymmärrykseen.

Liikelaitos on esimerkiksi ehdottanut avoimena olevan ravitsemusterapeutin toimen täyttämättä jättämistä. Lisäksi se siirtäisi mielellään apuvälineet ja apuvälineyksikön henkilöstön keskussairaalan tiloihin erillisen apuvälineliikelaitoksen vastuulle ja luopuisi KuntaPron käytöstä hoitotarvikehankinnoissa.

Näillä toimenpiteillä terveyskeskusliikelaitokselta säästyisi vuosittain arviolta 230000 euroa.

Nurmikarin mukaan mahdollisista säästökohteista käydään edelleen keskustelua tilaajan ja tuottajan kesken. Tavoitteena on, että vuoteen 2016 ulottuva tasapainottamisohjelma saataisiin lyötyä lukkoon tämän vuoden loppuun mennessä.

Pienten terveysasemien karsimiset eivät kuulu liikelaitoksen ensi vuoden suunnitelmiin. Toimenpideverkosta ja sen mahdollisista muutoksista päättää tarvittaessa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta.

Paljon muutoksia

Terveyskeskusliikelaitos aloitti toimintansa vuonna 2009. Lähes koko historiansa ajan se on vääntänyt kättä toiminnan rahoituksesta tilaajan eli Hämeenlinnan kaupungin kanssa.

Viime aikoina kaupunki on edellyttänyt pienempää vuosibudjetointia. Liikelaitos on käynnistänyt toimintansa ohella useita kehityshankkeita, joiden se on katsonut tuottavan pitkällä tähtäimellä tuottavuushyötyjä.

Kanavamallin käyttöönotto toi terveyskeskukseen viime vuonna yhden lääkärin ja kaksi hoitajaa lisää. Kaikkiaan liikelaitoksessa on tällä hetkellä 36 vakanssia vähemmän kuin aloitusvuonna 2009.

Vuosina 2010–13 liikelaitoksen toimintakulut ja tilausbudjetin koko ovat kasvaneet noin seitsemän prosenttia. Mäkisen mukaan henkilöstökustannukset ovat nousseet 7,3 prosenttia ja muut kulut 10,6 prosenttia.

– Onko se paljon, kun luvut suhteuttaa kunnan yleiseen tai vaikkapa erikoissairaanhoidon kulujen kasvutahtiin? Tässäkö näkyvät juhlapuheissa vaaditut satsaukset perusterveydenhuoltoon? Mäkinen kyselee.

Tilaajan käsitys kustannusten kasvusta on täysin toisenlainen. Nurmikarin mukaan kaupungin tilauksessa on tapahtunut viime vuosina niin paljon muutoksia, etteivät luvut ole vertailtavissa ilman laajempaa analyysia.

Ennakoitua pienempi alijäämä

Tänä vuonna on käyty keskustelua liikelaitoksen alijäämistä.

Vuonna 2012 Hämeenlinnan terveyspalvelut -liikelaitos teki vajaat 470 000 euroa alijäämäisen tuloksen. Koska tase oli aiemmilta vuosilta plussalla, alijäämää jäi 2012 jälkeen taseeseen kuitenkin vain 114000 euroa.

Tänä vuonna alijäämää ennustetaan tämänhetkisen arvion mukaan kertyvän noin 270000 euroa. Vuodenvaihteen jälkeen terveyskeskusliikelaitoksen tase olisi siis vajaat 400000 euroa miinuksella.

Se on kuitenkin selvästi vähemmän kuin vielä keväällä ennakoitiin. Toukokuun kokouksessaan terveyspalvelut-liikelaitoksen johtokunta varautui 600000 euron ylitykseen tämän vuoden budjetissa. Sitä paikkaamaan liikelaitos laati 380000 euron sopeuttamissuunnitelman. (HäSa)

Päivän lehti

26.11.2020

Fingerpori

comic