Kanta-Häme

Erot nuorten digitaidoissa syntyvät jo peruskoulussa – ammattikoulussa kiritään taitotasossa

Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat kirivät kuilun lukiolaisten taitotasoon umpeen.
Digiosaamista, myönteisiä mielikuvia ja motivaatiota tulisi vahvistaa jo perusasteen opinnoissa.

Toisen asteen opiskelijoiden digitaidoissa on suurta vaihtelua. Tämä käy ilmi Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE:n selvityksestä.

Saman koulutusasteen sisällä erot kiinnittyvät erityisesti koulutusalavalintoihin ja siihen, mille alalle nuori tulevaisuudessa toivoo päätyvänsä joko jatko-opintoihin tai työhön.

Myös ammattialojen sukupuolittuneisuus näkyy nuorten digiosaamisessa. Miesvaltaisilla aloilla tytötkin menestyivät erinomaisesti, mutta naisvaltaisilla koulutusaloilla digiosaaminen on heikompaa sukupuoleen katsomatta.

– Digitalisaation vuoksi nämä taidot ovat tulevaisuudessa yhä keskeisemmässä roolissa. Valmiuksien ja digiosaamisen karttumisen tutkiminen on siksi tärkeää, kertoo projektitukija Suvi-Sadetta Kaarakainen.

Lukiolaiset ja etenkin pitkän matematiikan lukijat pärjäsivät ICT-taitotestissä keskimäärin ammattikoululaisia paremmin, vaikka huippuosaajat löytyivätkin ammatillisen koulutuksen ICT- ja kulttuurialoilta.

Lukiolaisten ja ammattikoululaisten välillä osaamiserot todettiin suuriksi etenkin toisen asteen opintojen alussa, mutta opintojen aikana ammatillisten oppilaitosten opiskelijat kirivät kuilun umpeen.

– Saamamme tulokset korostavat, että ammatillisella puolella valittu koulutusala vaikuttaa erittäin paljon näiden taitojen hallintaan, selventää projektitutkija Antero Kivinen RUSE:sta.

Erot nuorten digivalmiuksissa syntyvät pitkälti jo perusopetuksen aikana. Tämä korostaa perusopetuksen roolia digiosaamisen kartuttamisessa.

– Erityisesti teknisille aloille enemmän opiskelijoita ja etenkin tyttöjä houkutellessa tulisi myönteisiä mielikuvia ja osaamista vahivstaa jo perusasteella.. Peruskoulussa tehdyt valinnat vahvistavat eroja osaamisessa ja halukkuudessa hakeutua ICT-alalle myöhemmässä vaiheessa, toteaa IT-palvelupäällikkö Meri-Tuulia Kaarakainen Turun yliopistosta.

Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksessa (RUSE) on vaatinut selvityksen toisen asteen opiskelijoiden digitaidoista osana Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Ammattirakenteen muutos haastaa osaamisen – Polkuja työhön hanketta.

RUSE on keskittynyt viime vuosina tutkimaan opetuksen ja koulutuksen digitalisaatiota ja erityisesti nuorten digitaalista osaamista. HäSa

Päivän lehti

9.8.2020