Kanta-Häme

Esitys koettelee perustuslain rajoja

Hallituksen esitystä kuntarakenteen eheyttämiseksi on sorvattu kieli keskellä suuta.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) löytää esityksestä kuitenkin muutamia kohtia, joita nykyisen perustuslain aikana ei ole vielä toteutettu.

– Esityksessä tosin korostetaan, että kuntalakia täydennettäessä noudatetaan perustuslain asettamia reunaehtoja. Pitää silti pohtia, voidaanko erilaisille kunnille asettaa erilaisia kriteerejä yhdistymisessä.

Koskinen viittaa tavoitteeseen lisätä hallituksen toimivaltaa siten, että suurimmat kaupunkiseudut voitaisiin jopa pakottaa yhteen.

Siihen liittyy myös toinen asia, jossa nykyisen perustuslain reunaehtoja tulee pohtia.

– Esityksessä mainitaan, että alueen asukkaiden enemmistön tahtotilaa kuullaan. Jos se merkitsee kansanäänestystä, se olisi ensimmäinen kerta, kun useamman kunnan asukkaiden äänet lasketaan tällaisessa äänestyksessä yhteen.

Koskinen arvioi, että jonkinlaista perälautaa tai tehostetta tarvitaan, kun kaupunkiseutujen kunnista osa haluaa kuntaliitosta ja osa ei.

– Esitysten perustuslain mukaisuutta voidaan kuitenkin arvioida vasta, kun niiden yksityiskohdat ovat tiedossa.

Sotessakin ongelmia

Jo aikaisemmin Koskinen on ollut huolissaan siitä, onko hallituksen linjaus sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksesta vastuukuntien pohjalta perustuslain mukainen. Hän on epäillyt, ettei kunnallinen demokratia välttämättä toteudu, jos yksi päättää ja muille jää maksajan rooli.

Hallituksen esitys kuntarakenteen kehittämisestä on monitulkintainen, eikä siinä esimerkiksi luetella, mitä kaikkia kaupunkiseutuja valtioneuvoston toimivallan laajennus koskisi. Esityksessä puhutaan yhtenäisistä työssäkäynti- ja yhdyskuntarakennealueista.

Metropolialue rajataan esityksessä omaksi kokonaisuudekseen, joka sai oman hallintonsa ja vaaleilla valitun valtuuston.

Esityksen pohja-ajatus kuitenkin on, että pakkoliitosten sijasta tulisi yhä tavoitella vapaaehtoisia kuntaliitoksia. Tarkemmat yksityiskohdat ovat luvassa vasta loppuvuodesta. (HäSa)

Päivän lehti

3.6.2020