Kanta-Häme Hämeenlinna

Esitys maailman ensimmäisen tiedekansallispuiston perustamisesta Evolle saa laajaa tukea ympäristöjärjestöiltä ja tutkijoilta

Toteutuessaan puisto jopa moninkertaistaisi Evon vierailijamäärät. "Tavoitteena saada Hämeenlinnaan merkittävä määrä uusia matkailuyrityksiä."
Maisema Kotisten aarnialueelta Evolta.

Evon alueelle esitetään perustettavaksi maailman ensimmäinen tiedekansallispuisto.

Allekirjoittajina esitykselle ovat muun muassa Helsingin yliopisto, Suomen WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto, Natur och Miljö, Greenpeace Norden, Museovirasto, Hämeenlinnan alueen luontoyrittäjien Outdoor World -hanke, Kansallispuistot tutuiksi retkeily-yhteisö, Kenttä-biologian julkaisuryhmä Kentällä – In the field ja 50 Evon alueelta tieteellisiä julkaisuja toteuttanutta tutkijaa.

– Oli hienoa saada näin laaja kannatus ideoimallemme suojelukonseptille. Tiukalla aikataululla Evon alueen suojelemiseksi, tämä oli hieno yhteisponnistus”, kertoo Helsingin yliopiston tutkimusasemien koordinaattori Niko Nappu tiedotteessa.

”Profiloisi Hämeenlinnaa luontomatkailukohteena”

Evolla on Etelä-Suomen mittakaavassa laaja ja arvokas vanhojen metsien kokonaisuus, jonka luonnonsuojelulliset arvot ovat huomattavat.

Evon tiedekansallispuiston avulla Suomi-kuva puhtaana ja innovatiivisena maana vahvistuisi. Kyseessä on kansainvälisesti merkittävä konsepti.

– Toteutuessaan Hämeenlinna voisi profiloitua luontomatkailun kautta aivan uudella tavalla matkailukohteena. Tavoitteena saada myös Hämeenlinnaan merkittävä määrä uusia yrityksiä, jotka hyödyntäisivät Evon luontomatkailumahdollisuuksia, toteaa Evon tiedekansallispuisto -hankkeen työryhmän jäsen Pepe Forsberg.

Parhaimmillaan jopa 500 000 kävijää vuodessa

Tiedekansallispuiston ajatus on avata tieteellisen tutkimuksen sisältöjä ja merkityksiä laajalle yleisölle kansallispuiston tarjoamassa hallitussa ja säädellyssä ympäristössä. Evon alueella on tehty pitkään tieteellistä tutkimusta.

Esityksessä on arvioitu Evon tiedekansallispuiston työllistäviä ja kokonaistaloudellisia vaikutuksia. Pepe Forsbergin mukaan Evon vierailijamäärät vähintään kaksinkertaistuisivat nykyisestä noin 80 000 kävijästä vuodessa.

– Parhaimmillaan Evolla voisi käydä jopa 500 000 kotimaista ja ulkomaista kävijää vuodessa.

Evon tiedekansallispuisto -työryhmän mukaan kotimaiset luontomatkailijat käyttävät päivässä keskimäärin noin 50 euroa per henkilö ja ulkomaiset 100 euroa.

Luontobussikuljetuksia Hämeenlinnasta ja Lahdesta

Uusina ideoina Evolle esitellään muun muassa luontobussikuljetukset Hämeenlinnasta ja Lahdesta. Kuljetuksilla pääsisi Evon lisäksi myös muihin luontokohteisiin.

Samalla lipulla saisi ohjatun käynnin Evolle, veloituksettoman ohjatun tiedepolkukatsauksen ja teemapäiviä tutkijoiden kanssa.

Tiedekansallispuiston perustaminen ja aikataulu riippuu vielä monesta tekijästä.

– Jos valtio toimii riittävän nopeasti, tiedekansallispuisto voisi toteutua jo noin vuoden kuluttua.”, Forsberg sanoo. HäSa

Päivän lehti

6.7.2020