Kanta-Häme

Esitys: Neljä alakoulua lakkautetaan Janakkalassa

Janakkalan kouluverkkoon luvassa suuria muutoksia. Sivistysjohtaja Jouni Wilpola esittää Tarinmaan, Heinäjoen, Vähikkälän ja Tanttalan alakoulujen lakkauttamista.

Suurin osa niiden oppilaista siirrettäisiin Turengin ja Tervakosken tuleviin koulukeskuksiin.

Aiempaan valmisteluun verrattuna uutta on se, että Vähikkälän koulukin on yksiselitteisesti lakkautuslistalla. Vielä viime keväänä Vähikkälän kohdalla puhuttiin mahdollisuudesta, että koulu voisi jatkaa, mikäli kyläyhdistys saisi sen pyörittämistä varten hankerahaa. Nyt on selvinnyt, ettei hankerahaa tullut.

 

Varsinaisista kyläkouluista toimintaansa saisivat jatkaa siis ainoastaan Viralan ja Leppäkosken koulut. Myös Harvialan koulu jatkaisi nykyiseen tapaansa.

Turengin tuleva koulu- ja monitoimikeskus saisi nykyisen alueensa lisäksi oppilaita nykyisiltä Heinäjoen ja Tarinmaan koulujen oppilaaksiottoalueilta.

Tarinmaan osalta poikkeuksia ovat kuitenkin Rehakan ja Hyvikkälän kylien oppilaat, sillä Hyvikkälän suunnalta käytäisiin koulua Viralassa ja Rehakan alueelta Tervakoskella.

Tervakosken tuleva koulukeskusalue taas laajenee Vähikkälän alueen oppilailla vuonna 2025.

Tanttalan koulun oppilaat siirtyvät puolestaan Leppäkosken kouluun vuonna 2022.

Aikataulut perustuvat siihen, että Turengin koulukeskuksen ensimmäisen vaiheen on määrä valmistua noin vuonna 2022 ja Tervakosken keskuksen vuonna 2024 lopulla. Koulukeskusten rakentamisesta ei kuitenkaan ole vielä päätöksiä.

Turengin koulukeskus on tarkoitus rakentaa nykyisen koulun lähelle ja Tervakosken keskus puolestaan Tervakosken yhteiskoulun paikalle. Molempien suurkoulujen yhteyteen aiotaan rakentaa myös liikuntahalli.

 

Leppäkosken koulun yhteydessä toimiva Haukankallion erityiskoulu jää esityksen mukaan historiaan kesällä 2022. Oppilaat siirrettäisiin Turengin koulukeskukseen.

Tänä lukuvuonna Haukankalliossa toimii kolme opetusryhmää, joissa on yhteensä 27 oppilasta. Se kattaa luokat 1.-9.

Niin ikään kouluratkaisuun kuuluu se, että kahteen lastensuojeluyksikköön perustetaan omat koulut. Toinen on niin sanottu Varatien yksikkö, jota pyörittää nykyään Familiar oy. Varatien koulu kuuluu nykyään hallinnollisesti Haukankallion kouluun.

Toinen yksiköistä on Turenkiin valmistuva yksityinen lastenkoti, jonka koulu saa nimekseen Aavalinnan koulu. Se perustetaan ensi vuoden maaliskuun alussa.

Näiden molempien erityiskoulujen oppilaat tulevat enimmäkseen muista kunnista, ja oppilaiden kotikunnat vastaavat suurelta osin koulukustannuksista.

 

Janakkalassa on pohdittu myös uutta, Mallinkaisille sijoittuvaa Itä-Janakkalan koulua, jonne Heinäjoen ja Tanttalan koulun oppilaat voisivat sijoittua. Wilpolan mukaan ajatusta ei ole kuopattu.

– Asia tulee esille koulukeskusten hankesuunnittelun yhteydessä, hän sanoo.

Janakkalan sivistyslautakunta käsittelee perusopetuksen järjestämistä kokouksessaan keskiviikkona. Sen jälkeen asia menee vielä kunnanhallitukseen ja lopulta valtuuston päätettäväksi.

Koulukeskusten hankesuunnitelma etenee myös. Asian pitäisi olla ensi viikolla teknisen lautakunnan listalla.

Tavoitteena on, että valtuusto päättää sekä kouluverkosta että hankesuunnitelmasta 12. marraskuuta. Hankesuunnitelma on käytännössä rakentamispäätös. HÄSA

 

Päivän lehti

11.7.2020